Ukončenie výroby a dodávok produktov starostlivosti o kontaktné šošovky

OTÁZKY

•      VŠEOBECNÉ

•      DODÁVKY

•      OBJEDNÁVKY/ZVÝHODNENÉ PONUKY

•      VRÁTENIE TOVARU

•      DORUČENIE DOMOV A PRIAMO PACIENTOVI

•      REGULAČNÉ

 

VŠEOBECNÉ

Prečo spoločnosť CooperVision opúšťa trh s produktmi starostlivosti o kontaktné šošovky?

Naša činnosť v oblasti produktov starostlivosti o kontaktné šošovky (roztoky a púzdra) bola ovplyvnená stiahnutím značky Synergi® z trhu v roku 2017 a nedávnym dobrovoľným stiahnutím viacúčelového roztoku Hy-Care®. Absencia týchto základných produktov starostlivosti o kontaktné šošovky z nášho portfólia významne ovplyvnila celkovú ponuku spoločnosti CooperVision na tomto trhu. To následne ovplyvnilo dlhodobú obchodnú ponuku, ktorú sme schopní našim zákazníkom poskytnúť.

 

Predá spoločnosť CooperVision svoje podnikanie v oblasti starostlivosti o šošovky?

Spoločnosť CooperVision nemá v úmysle predať svoje podnikanie v oblasti starostlivosti o šošovky.

 

Môžem kúpiť/prerokovať kúpu podniku/práv na značku/časť podniku?

V súčasnej dobe sa úzko zameriavame na zaistenie hladkého a efektívneho ukončenia činnosti. Až keď bude tento proces dokončený, budeme môcť zvážiť, akým spôsobom budeme riešiť prípadné obchodné zdroje.

 

Prečo sme sa túto informáciu nedozvedeli skôr?

Ide o dôležité rozhodnutie, ktoré bolo starostlivo zvážené. Považujeme za správne, že sme návrh najprv predložili zamestnancom podniku zaoberajúceho sa starostlivosťou o kontaktné šošovky, aby sme sa s nimi celú záležitosť konzultovali. Sme si vedomí možného vplyvu tohto rozhodnutia na zákazníkov a snažili sme sa vás informovať čo najskôr, aby to bolo rozumné a spravodlivé s ohľadom na našich zamestnancov.

 

Je to kvôli stiahnutiu výrobkov Hy-Care® z trhu?

Naša činnosť v oblasti starostlivosti o kontaktné šošovky bola ovplyvnená stiahnutím značky Synergi® z trhu v roku 2017 a nedávnym dobrovoľným stiahnutím viacúčelového roztoku Hy-Care®.

 

Má spoločnosť CooperVision finančné problémy?

Nie – toto rozhodnutie vychádza zo skutočnosti, že naša činnosť v oblasti starostlivosti o kontaktné šošovky bola ovplyvnená stiahnutím značky Synergi® z trhu v roku 2017 a nedávnym dobrovoľným stiahnutím viacúčelového roztoku Hy-Care®. To malo vplyv na našu schopnosť ponúkať produkty starostlivosti o kontaktné šošovky, ktoré sú použiteľné a dlhodobo udržateľné.

 

DODÁVKY

Po stiahnutí výrobkov Hy-Care® z trhu vo februári 2022 mi bol oznámený dátum, kedy sa zásoby mojich produktov starostlivosti o kontaktné šošovky vrátia do normálu. Je tento dátum týmto návrhom nejako ovplyvnený?

Pokiaľ sme vám nepotvrdili niečo iné, dátum, ktorý vám bolo oznámený, stále platí. Spoločnosť CooperVision vytvorila zásoby produktov starostlivosti o kontaktné šošovky podľa plánu obnovy, ktorý vám bol oznámený vo februári. Váš termín doplnenia zásob nie je týmto návrhom nijako ovplyvnený.

Vezmite prosím na vedomie, že u všetkých produktov starostlivosti o kontaktné šošovky vyrobených na zákazku bohužiaľ nemôžeme prijímať žiadne ďalšie objednávky mimo tých, ktoré už boli zadané a prijaté spoločnosťou CooperVision a ktoré v súčasnej dobe spracovávame.

 

Bude v tomto období opäť možné objednať produkt Hy-Care®?

Po nedávnom dobrovoľnom stiahnutí z trhu nemáme v úmysle dodávať viacúčelový roztok Hy-Care® pred ukončením činnosti v tejto oblasti.

 

Môžem si byť istý, že ste schopní pokračovať v dodávkach?

Náš výrobný tím starostlivosti o kontaktné šošovky v posledných mesiacoch usilovne pracuje na obnove zásob produktov starostlivosti o kontaktné šošovky a má realistický a postupný plán obnovy. To znamená, že môžeme pokračovať vo výrobe a dodávkach produktov starostlivosti o kontaktné šošovky (roztokov a puzdier), ktoré máme na sklade, a to podľa dostupnosti až do konca októbra 2022.

Vezmite prosím na vedomie, že v prípade produktov starostlivosti o kontaktné šošovky vyrobených na zákazku bohužiaľ nemôžeme prijímať žiadne ďalšie objednávky okrem tých, ktoré už boli zadané a prijaté spoločnosťou CooperVision a ktoré v súčasnej dobe spracovávame.

 

Aký je podľa tohto návrhu posledný dátum, kedy budete schopní produkty starostlivosti o kontaktné šošovky dodávať?

Produkty starostlivosti o kontaktné šošovky (roztoky a puzdrá), ktoré máme na sklade, budeme dodávať do konca októbra 2022. Produkty starostlivosti o kontaktné šošovky (roztoky a puzdrá) značky CooperVision a privátnych značiek je možné objednať v závislosti od dostupnosti až do 15. októbra 2022 .Po tomto dátume už bohužiaľ nemôžeme prijímať ďalšie objednávky.

Vezmite prosím na vedomie, že v prípade produktov starostlivosti o kontaktné šošovky na zákazku bohužiaľ nemôžeme prijímať žiadne ďalšie objednávky mimo tých, ktoré už boli zadané a prijaté spoločnosťou CooperVision a ktoré v súčasnej dobe spracovávame.

 

Koľko času mám podľa zmluvy so spoločnosťou CooperVision na zaistenie náhradných dodávok?

Snažili sme sa poskytnúť čo najdlhšiu výpovednú lehotu v rámci formálnych obmedzení procesu. Hoci si plne uvedomujeme náročnosť nahradenia výrobkov, výpovedná lehota na ukončenie dodávok je v našich štandardných zmluvných podmienkach tri mesiace. Ak sa domnievate, že medzi nami bola dohodnutá iná výpovedná lehota, obráťte sa v prvom rade na svojho zástupcu spoločnosti CooperVision.

 

Objednávam si u vás produkty starostlivosti o kontaktné šošovky pod vlastnou značkou (aj značkové). Týka sa toto oznámenie oboch foriem produktov starostlivosti o kontaktné šošovky?

Áno, spoločnosť CooperVision ukončí výrobu a dodávky do konca októbra 2022, čo sa týka výrobkov privátnych značiek aj značkových produktov starostlivosti o kontaktné šošovky.

 

Má tento návrh vplyv aj na puzdrá na šošovky, ktoré dodávate spolu s roztokom?

Áno, spoločnosť CooperVision dodáva púzdra na šošovky ako súčasť ponuky produktov starostlivosti o kontaktné šošovky a s účinnosťou od 31. októbra 2022 ukončíme dodávky púzdier na šošovky.

 

OBJEDNÁVKY/ZVÝHODNENÉ PONUKY

Kedy prestanete prijímať objednávky na produkty starostlivosti o kontaktné šošovky?

Všetky posledné objednávky skladových produktov (roztokov a puzdier) by mali byť zadané do 15. októbra 2022. V prípade výrobkov na zákazku upozorňujeme, že bohužiaľ nemôžeme prijímať žiadne ďalšie objednávky okrem tých, ktoré už boli zadané a prijaté spoločnosťou CooperVision a ktoré v súčasnej dobe spracovávame.

 

Musím teraz zmeniť spôsob objednávania?

Nie, pokračujte prosím v objednávaní obvyklým spôsobom.

 

Predplatil/a som si roztoky na starostlivosť o šošovky v rámci zvýhodnenej ponuky, ktorú mám v spoločnosti CooperVision. Táto ponuka trvá až do roku 2023 – ako ju ovplyvní tento návrh?

V prvom rade sa prosím obráťte na svojho zástupcu spoločnosti CooperVision, ktorý vám poradí ako postupovať.

 

Objednávam si u vás značkové produkty aj produkty starostlivosti o kontaktné šošovky pod vlastnou značkou – môžem si aj naďalej objednávať obe formy produktov starostlivosti o kontaktné šošovky, ktorých sa toto oznámenie týka?

Áno, môžete si objednať ako značkové výrobky, tak výrobky privátnej značky, pokiaľ ide o výrobky skladom, v závislosti od ich dostupnosti.

Všetky posledné objednávky skladových produktov (roztokov a puzdier) by mali byť zadané do 15. októbra 2022. V prípade produktov starostlivosti o kontaktné šošovky vyrábaných na zákazku upozorňujeme, že bohužiaľ nemôžeme prijímať žiadne ďalšie objednávky mimo tých, ktoré už boli zadané a prijaté spoločnosťou CooperVision a ktoré v súčasnej dobe spracovávame.

 

Pokiaľ súhlasím so zmenou svojich objednávok starostlivosti o kontaktné šošovky z privátnej značky na značkovú, bude dodávaná za rovnakú cenu?

Áno, cena a všetky ďalšie podmienky dohodnuté pre dodávky produktov starostlivosti o kontaktné šošovky zostanú rovnaké.

 

VRÁTENIE TOVARU

Ak si do konca roka nájdem iného dodávateľa produktov starostlivosti o kontaktné šošovky, môžem vrátiť nepoužité zásoby, vrátane zásob pod vlastnou značkou?

V tomto prípade bohužiaľ nemôžeme prijímať vrátenie tovaru.

 

Ak mám veľké množstvo nepoužitých zásob, ktoré chcem vrátiť, ako to môžem urobiť?

V tomto prípade bohužiaľ nemôžeme prijímať vrátenie tovaru.

 

REGULAČNÉ

Pokiaľ ide o označenie CE, ako dlho bude k dispozícii a bude sa vzťahovať na naše výrobky po ukončení našej činnosti 31. októbra 2022?

• Všetky výrobky uvedené na trh budú podliehať existujúcej certifikácii CE spoločnosti CooperVision, ktorá je platná do mája 2024. Tento certifikát sa vzťahuje na výrobok uvádzaný na trh, pretože bol vyrobený v dobe platnosti certifikátu.

• Spoločnosť CooperVision môže rozhodnúť (alebo môže byť požiadaná) o zrušení/zmene certifikátu pred dátumom mája 2024, a to na základe ukončenia výroby a rokovania s naším Notifikovaným orgánom. To však nebude mať vplyv na stav certifikácie žiadneho výrobku už uvedeného na trh, ktorý bude mať platný a schválený certifikát CE.

 

More Blog Posts