Rôzne hlasy sa spájajú do jednotnej sily

Sila spoločnosti CooperVision pramení z našich zamestnancov na celom svete. Uvedomujeme si, že takéto bohaté zázemie kultúry a skúseností nám pomáha lepšie slúžiť používateľom našich kontaktných šošoviek a špecialistom na starostlivosť o oči vo všetkých kútoch sveta.

Prečo je to tak? Rôzne kultúry prinášajú dôležité hlasy, preto počúvame, keď iní hovoria. Chápeme, že rôznorodý pracovný kolektív nás privádza bližšie k spoločnému cieľu, ktorým je produkovať najlepšie kontaktné šošovky, aké dokážeme.

Sme celosvetová spoločnosť. Sme si vedomí, že naša sila rastie dennodenným počúvaním hlasov rôznych národností a vierovyznaní a tým, že si ich nápady berieme k srdcu.

Rozmanitosť prospieva a posilňuje našu spoločnosť a pomáha nám slúžiť vám lepšie.