gordon-heneweer-220x292

Gordon Heneweer

Hlavný viceprezident a finančný riaditeľ, CooperVision Inc.

Gordon pôsobí ako viceprezident a finančný riaditeľ v spoločnosti CooperVision od septembra 2011. Pred nástupom do spoločnosti CooperVision pôsobil ako viceprezident pre financie a prechodný finančný riaditeľ spoločnosti Electronics For Imaging, Inc. Gordon zastával aj rôzne funkcie na úsekoch účtovného a finančného riadenia spoločností ako Applied Materials, Inc. a New United Motor Manufacturing (NUMMI), automobilového spoločného podniku Toyota Motor Corporation a General Motors Corporation.