Vysokotechnická špecializácia

cs-high-tech-specialization

Zamerať sa na jediný cieľ a usilovať sa o dosiahnutie najvyššieho možného štandardu vám pomôže pri otvorení, ako aj rozširovaní praxe. Dr. Roxanne Achongová-Coanová vytvorila základy svojej úspešnej praxe na dvoch kľúčových prvkoch, ktorými sa odlíšila od ostatných – špecializácii a používaní najmodernejšej technológie

Spoločnosť CooperVision vie, akú úlohu zohráva technologická inovácia v poskytovaní kvalitnej očnej starostlivosti. V rozhovore požiadala doktorku Achongovú-Coanovú o jej názor na to, akým spôsobom môže využitie technológie pomôcť pri budovaní praxe očného špecialistu.

Pomocou špecializácie sa odlíšite od ostatných

Dr. Achongová-Coanová je odborníčka na kontaktné šošovky, predovšetkým na aplikáciu špeciálnych šošoviek a ortokeratológiu. Dôraz na kontaktné šošovky umožnil zariadeniu Coan Eye Care zacieliť svoje náklady, školenia, nábory zamestnancov a marketingové aktivity na maximalizáciu miery udržania pacientov. Opatrným, no včasným nasadením novej technológie sa zariadenie Coan Eye Care znova odlíšilo od ostatných.

Zariadenie Coan Eye Care patrí neustále medzi tie miestne praxe, ktoré ako prvé použijú nové technológie. Využíva širokú škálu technológií vrátane optickej koherentnej tomografie (OCT) so spektrálnou doménou, amniotických membrán na liečbu porúch očného povrchu, automatických šošovkometrov a najnovších ručných tonometrov. Rozhodnutie zakúpiť tieto nástroje sa prijíma vždy s prihliadnutím na účinnosť, výkonnosť a cenu. Zariadenie Coan Eye Care však zvažuje aj hodnotu, ktorú preň má takáto jedinečná alebo moderná ponuka z dlhodobého hľadiska.

Moderné technológie môžu:

  • rozšíriť rady liečiteľných potenciálnych pacientov,
  • zvýšiť lojalitu pacientov v dôsledku lepšej diagnostiky a skúseností s liečbou,
  • motivovať odporúčania od všeobecnejšie zameraných lekárov.
„Neexistuje očný problém, ktorý by sme v našom zariadení nedokázali vyriešiť.“
Dr. Roxanne Achongová-Coanová

Hodnota investícií do technológie z dlhodobého hľadiska

Odlišnosť od konkurencie je dôležitým faktorom obchodného úspechu, nie je to však jediný prínos investovania väčších finančných prostriedkov na zaškolenie do novej technológie. Dr. Achongová-Coanová a jej zariadenie Coan Eye Care sú považovaní za regionálnych lídrov, ktorí zvyšujú odbornú úroveň lekárov a personálu pracoviska. Táto skutočnosť zas prispieva k najímaniu talentovaných a kvalifikovaných zamestnancov, ktorí chcú pracovať v uznávanom zariadení.

„Naši lekári absolvujú stáže zamerané na očné choroby a kontaktné šošovky,“ hovorí Dr. Achongová-Coanová. „Všetci naši zamestnanci majú spolu 66-ročné klinické skúsenosti.“

Ak sa chcete vyvíjať, nesmiete sa uspokojiť s tým, čo ste už dosiahli.

Okrem používania nových technológií je dôležitá aj energia a túžba napredovať. Dr. Achongová-Coanová už otvára nové pracoviská zariadenia Coan Eye Care vrátane pracoviska na prevenciu, detekciu a liečbu dysfunkcie Meibomových žliaz (MGD). Poskytovanie takejto špecializovanej a nezvyčajnej starostlivosti bude nielen pomáhať pacientom trpiacim syndrómom suchého oka, ktorí doteraz nepocítili adekvátnu úľavu, ale aj budovať lojalitu pacientov.

Vysokotechnický prístup sa však netýka len vybavenia. Prax doktorky Achongovej-Coanovej zahŕňa aj epigenetiku využívajúcu analýzu DNA na definovanie liečebných plánov pacientov s cieľom zaistiť adekvátny dohľad na prevenciu chorôb a komplexný výživový plán pre zdravie očí. Táto dôkladná stratégia spolu s dôrazom na aplikáciu kontaktných šošoviek aj pre najproblematickejšie rohovky podčiarkuje rozmanitosť značky Coan Eye Care.

Výsledkom je neustále sa rozširujúca základňa lojálnych pacientov a personál, ktorý osobne napĺňa schopnosť liečiť mnohé problematické stavy.