Snažíme sa pomôcť Vašim klientom užívať si pohodlnejšie a zdravšie používanie kontaktných šošoviek. Tu je niekoľko základných doporučení k manipulácii a starostlivosti s kontaktnými šošovkami.