Marketing pre praxe ako vzťah

top-relationship-marketing

Keďže trhová dynamika sa prudko vyvíja, nezávislí oční špecialisti musia inovovať svoje praxe a zastávať dvojitú funkciu poskytovateľov očnej starostlivosti a majiteľov  firiem.

Konkurenčný boj silnie, pretože marketing online predajcov a veľkých maloobchodníkov v oblasti optiky je čoraz aktívnejší, inovatívnejší a agresívnejší. Spotrebitelia zároveň od vás ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti požadujú účinnejšiu a dostupnejšiu starostlivosť o pacientov. To znamená, že vo svojej druhej funkcii majiteľa firmy čelíte narastajúcemu tlaku, aby ste získali ďalších pacientov a optimalizovali svoj výnos na pacienta. V minulosti pristupovali oční špecialisti k agresívnemu predaju svojich produktov a služieb na trhu neochotne. Ich marketingové úsilie zvyčajne pozostávalo z optimalizácie vyhľadávacích nástrojov (SEO) a rozvoja webových stránok.

V súčasnosti sú tu však neustále a kdekoľvek pripojení spotrebitelia generujúci objem predaja optických produktov a služieb. Pre očných špecialistov to znamená významnú príležitosť na zosúladenie obchodných a marketingových stratégií tak, aby lepšie plnili požiadavky spotrebiteľov.

Keďže sa vaši konkurenti zameriavajú na digitálny marketing, mali by ste súťažiť v rovnakom ringu, no využiť to, čím sa od nich odlišujete: ste špecialista na starostlivosť o zrak pôsobiaci v miestnej komunite, nie obchodník poháňaný vidinou zisku. Toto je vaša najdôležitejšia vlastnosť, ktorá vás odlišuje a ktorú by ste mali využiť pri oslovovaní pacientov. Vaše komunikačné materiály by mali byť interaktívne.

Zdôraznite svoje odborné znalosti v oblasti optického zdravia: využite svoju webovú stránku, stránku na Facebooku a pravidelné e-maily odosielané pacientom na vyzdvihnutie svojej odbornosti. Podeľte sa o svoje postrehy k témam týkajúcim sa zdravia, ako napríklad epidémia myopie, účinky starnutia očí a riziká nadmerného vystavenia UV žiareniu.

Keď sa namiesto propagovania produktov budete zaoberať zdravím, podporíte lojalitu svojich existujúcich pacientov. Potenciálnym pacientom zas pomôžete odhaliť svoju jedinečnú hodnotu v porovnaní s maloobchodníkmi. Vaši pacienti si tiež od vás kúpia okuliare a kontaktné šošovky s väčšou dôverou.

Povzbudzujúci dialóg: vyzvite príjemcov svojich komunikačných materiálov, aby vám adresovali svoje otázky či sa zverili so zdravotnými problémami týkajúcimi sa zraku a aby váš obsah sprostredkovali svojej rodine a priateľom. Hoci sa „konverzácia“ odohráva vo verejnom fóre vašej stránky na Facebooku, upevňuje vaše postavenie niekoho, kto sa starostlivo zaujíma o život pacientov, a nie obchodníka predávajúceho tovar.

Opätovné použitie a použitie na iný účel: hoci účinný digitálny marketing vyžaduje isté úsilie, veľkú časť vytvoreného obsahu môžete znova použiť v iných formách, pretože aj to predstavuje tvorbu nového marketingového materiálu. Pomocou malých zmien môžete text, ktorý ste napísali do e-mailového bulletinu, pretvoriť na webový článok, príspevok na Facebooku, odkaz na Twitteri či dokonca video na YouTube.

Starostlivý medziľudský vzťah, ktorý máte so svojimi existujúcimi pacientmi (a ktorý si, dúfajme, vytvoríte aj s novými pacientmi), je pravdepodobne hlavným dôvodom, prečo ste sa stali odborným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Je to tiež vlastnosť, ktorá vás jasne odlišuje od konkurenčných maloobchodníkov.

Marketingové stratégie, ktoré zvyšujú angažovanosť vašich pacientov a demonštrujú vaše cenné odborné poznatky, prispejú k rastu vašej základne pacientov.