Rad Avaira®

Vlastnosti

  • Šošovky na výmenu po dvoch týždňoch
  • Prirodzená zvlhčiteľnosť
  • Nízky modul, vysoký difúzny koeficient pre rôznorodé potreby
  • Silikón-hydrogélový materiál + blokovanie UV*

Rad produktov

Avaira Vitality™ krátkozrakosť/ ďalekozrakosť

Patentovaná technológia Aquaform®

Exkluzívna technológia Aquaform spoločnosti CooperVision je základom prirodzene hydrofilných kontaktných šošoviek. A naozaj, CooperVision Avaira® a torické Avaira sú jediné dvojtýždenné silikón-hydrogélové šošovky, ktoré sú prirodzene zvlhčiteľné pre komfort, na ktorý sa vaši pacienti môžu spoľahnúť dennodenne.
Technológia Aquaform využíva dlhšie siloxanové reťazce, takže šošovka si vyžaduje menej silikónu na dosiahnutie vysokej úrovne priepustnosti kyslíka. Vytvára aj nabité oblasti v materiáli šošovky, kde vznikajú vodíkové väzby s molekulami vody. Voda je tak viazaná vo vnútri šošovky  čím zvyšuje komfort a minimalizuje tvorby usadenín.

PEG na neustály komfort

Polyetylénglykol (PEG) je vysoko účinný lubrikant, ktorý pevne viaže vodu v celej šošovke Avaira. Vďaka tomu má pacient komfort neustále po celý deň a po celú životnosť šošovky.
Kontaktné šošovky Avaira sú jediné dvojtýždenné šošovky, využívajúce PEG ako neoddeliteľnú zložku – na povrchu i v celom vnútrajšku šošovky – ktorá pomáha dlhšie udržať vlhkosť a komfort šošoviek Avaira.

*Upozornenie: Kontaktné šošovky absorbujúce UV žiarenie nie sú náhradou za očnú optiku absorbujúcu UV žiarenie, ako sú okuliare absorbujúce UV žiarenie alebo slnečné okuliare, lebo nezakrývajú oko a okolitú plochu úplne. Používatelia kontaktných šošoviek by mali naďalej používať očnú optiku absorbujúcu UV žiarenie, ako sa odporúča.