Biofinity torické

Špecifikácie produktu

Vlastnosti

  • Prirodzene zvlhčiteľné
  • Optimalizované riešenie balastu
  • Nízky modul pružnosti a vysoký difúzny koeficient
  • Každodenné a dlhodobé nosenie až 29 nocí/30 dní

S nadšením pre inovácie. S nadšením pre klientov.
Náš najstabilnejší dizajn torických kontaktných šošoviek. Náš najvyspelejší materiál.

K dispozícii aj na korekciu krátkozrakosti, ďalekozrakosti, presbyopie a v rozšírených rozsahoch (XR) vo sférickom a torickom vyhotovení. Bližšie informácie o kontaktných šošovkách Biofinity® sphere, Biofinity® multifocal, Biofinity® XR a XR toric.

Optimised Toric Lens Geometry™
Unikátne zakrivenie zadnej plochy: znižuje pohyb šošovky na oku a podporuje jej centráciu
Veľká torická optická zóna: prispieva k dobrému videniu
Jednotné horizontálne stenčovanie: zlepšuje orientáciu a rotačnú stabilitu šošovky pre lepšiu ostrosť videnia
Optimalizovaný torický dizajn stabilizačného balastu: umožňuje stabilnú a pohodlnú aplikáciu1

Inovatívny dizajn, ktorý prináša pohodlné kontaktné šošovky s technológiou svetovej triedy
Technológia Aquaform® vytvára prirodzene hydrofilné kontaktné šošovky s nízkym modulom pružnosti pre ešte väčšie pohodlie2

Tie najmäkšie šošovky - v matrici dlhých silikónových reťazcov sa tvoria vodíkové väzby, ktoré zadržujú molekuly vody v mäkkých kontaktných šošovkách, aby zaistili prirodzenú zmáčavosť a pohodlné nosenie

Vďaka dlhým reťazcom v silikón hydrogélových kontaktných šošovkách Biofinity® je potrebného menej silikónu, čo optimalizuje priestupnosť kyslíka3 a pomáha zachovať jasnejší, belší a zdravší vzhľad očí**

Klinické hodnotenie, ktoré prešlo nezávislým recenzným konaním, ukazuje, že dizajn Optimised Toric Lens Geometry™ vyniká nad inými konštrukciami torických šošoviek svojou stabilitou*1

 

Najrýchlejšie usadenie:
Vyznačuje sa dizajnom, ktorý je schopný z hľadiska rotačnej stability najrýchlejšie usadiť šošovku na oku, čím skracuje časovú náročnosť aplikácie1

Najrýchlejšie obnovenie polohy z hľadiska rotácie:
Až trikrát rýchlejšie obnovenie polohy pri rotácii v porovnaní s ostatnými poprednými torickými konštrukciami1

Prvotriedna stabilita:
s najmenšou rotáciou šošovky v porovnaní s ostatnými poprednými torickými konštrukciami1

Parametre produktu

 
Materiál comfilcon A
Obsah vody 48 %
Zakrivenie 8,7 mm
Priemer 14,5 mm
Stredová hrúbka 0,11 mm
Dk/t 116
Modul pružnosti 0.75
  +8,00 až −10,00 D sféry
(krok 0,50 D nad +/− 6,00 D sféry)
Hodnoty cylindra −0,75, −1,25, −1,75, −2,25 D cylindra
Osi 10° až 180° (krok 10°)

1. Momeni-Moghaddam H., Naroo S.A., Askarizadeh F., Tahmasebi F.: Comparison of fitting of the different soft toric contact lenses. Cont Lens Anterior Eye. 2014;37:346-350 Šošovky v štúdii: PureVision™ Toric, AirOptix® for Astigmatism, Biofinity® Toric, ACUVUE® Advance for Astigmatism a Proclear® Toric.

2. Technológia Aquaform® a optimálna konštrukcia šošovky spoluvytvárajú pohodlnú a vysokofunkčnú šošovku. Skvelé materiály môžu naplno uplatniť svoj potenciál iba vtedy, ak sú použité vo skvelej konštrukcii šošovky. Technológia Aquaform® využíva matricu dlhých silikónových reťazcov s vodíkovými väzbami, ktoré zadržujú molekuly vody v šošovke, aby zaistili na dlho neuveriteľné pohodlie a ostré videnie.

3. Brennan, N.A. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467-472.

4. Údaje CooperVision data zo súboru. 2014. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® toric v porovnaní so šošovkami AIR OPTIX® for ASTIGMATISM pri používaní počas jedného mesiaca.

5. Údaje CooperVision data zo súboru 2016. Klinické hodnotenie kontaktných šošoviek Biofinity® toric v porovnaní so šošovkami ULTRA® for astigmatism pri používaní počas jedného mesiaca.

** Vysoká priestupnosť kyslíka prispieva k jasnejšiemu a belšiemu vzhľadu očí.

Technológia produktu

Podrobnosti o produkte

Materiál/obsah H2O
comfilcon A / 48%
Plán výmeny
Raz mesačne
Prenos kyslíka
116 Dk/t (at -3.00D)
Na dlhodobé nosenie
Yes
Výhodná veľkosť balenia
3/6
Zakrivenie
8.7
Priemer
14.5
Sférické dioptrie
od+8.00D do -10.00D
(0.50D krok po +/-6.00D)
Cylinder
-0.75, -1.25, -1.75, -2.25
Os
10° do 180°
(10° krok po)
Režim používania
Denný alebo viac ako 30 dní predlžené