Naše produkty

Kontaktné šošovky

Rad Avaira

Vynikajúci zrak, komfort pacienta, každá jedna šošovka.

Rad Biofinity®

Jednoduché riešenie potrieb vašich pacientov.

Rad Proclear

Zvláda umenie hydratácie.

Rad MyDay®

Jednodňové kontaktné šošovky

Ucelená rodina clariti 1 day®

Prvá ucelená rodina jednodenných silikón-hydrogélových kontaktných šošoviek

Prakticky každý pacient, ktorý prejde vašimi dverami, predstavuje príležitosť na kontaktné šošovky – či už ide o nováčika alebo už existujúceho používateľa kontaktných šošoviek. Aj tomu môžete ponúknuť komfortnejšie kontaktné šošovky s lepšími charakteristikami.

Na pomoc pri zveľaďovaní vašej praxe v odbore kontaktných šošoviek vám ponúkame úplný sortiment výnimočných kontaktných šošoviek. Niektoré z nich sú určite vhodné pre každého pacienta a pre každú zrakovú poruchu, vrátane:

Moderné silikónové hydrogélové šošovky 3. generácie

Multifokálne torické kontaktné šošovky

Torické kontaktné šošovky s rozšíreným rozsahom navrhnuté na celodenný komfort

Multifokálne kontaktné šošovky navrhnuté pre ľudí trpiacich počiatočným štádiom presbyopie

Maximálne pohodlie a komfort s našimi 1-dennými šošovkami

 

A na podporu ponúkame aj naše programy, ako Záruka „je to v poriadku“, pomáhajúce zaručiť spokojnosť pacientov.