3 pravidlá vytvorenia účinného profilu online

top-building-online-presence

Za posledné desaťročie sa spôsoby, akými spotrebitelia vyhľadávajú riešenia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, výrazne zmenili. Internet je v súčasnosti primárnym zdrojom odpovedí na otázky súvisiace so zdravím1. Jedna tretina všetkých amerických spotrebiteľov sa vyjadrila, že informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, symptómoch a lekároch hľadajú v sociálnych médiách, ktorým dôverujú.2

Lekári, ktorí sa snažia rozšíriť svoju prax, môžu vo svojom odvetví ťažiť z prudkého boomu digitálneho sveta tak, že sa ešte viac zviditeľnia a budú k dispozícii online. Výrazný digitálny profil môže priniesť širší okruh pacientov a trvácnejšie vzťahy s existujúcimi pacientmi. Pri vytváraní profilu online sa zamerajte na tri základné prvky:

1. Vytvorenie webovej lokality, ktorá je nabitá informáciami a jednoducho sa používa

Kvalitná webová lokalita vašej praxe je základ úspešnej prezentácie online. Čím bude webová lokalita pre spotrebiteľov užitočnejšia a atraktívnejšia, tým vyššie sa ocitne vo výsledkoch vyhľadávania. Pri vytváraní svojej lokality myslite na obsah, ktorý na nej budete zverejňovať, a tiež na pohodlné používanie. Jednoduché rozhranie kompatibilné s mobilnými zariadeniami poskytujúce jasné prostriedky, prostredníctvom ktorých sa s vami môžu návštevníci skontaktovať a plánovať si stretnutia, pomáha ľahko premieňať výsledky vyhľadávania umiestnené na vyšších pozíciách na nových pacientov. Zároveň dokáže prehĺbiť vzťahy s existujúcimi pacientmi. Podľa štúdie z roku 2012 v priemere navštevujú pacienti, ktorí so svojím lekárom komunikujú online, jeho ordináciu častejšie.3

2. Vytvorenie profilu v sociálnych médiách a jeho aktívne využívanie

Sociálne médiá ponúkajú vysokoúčinný prostriedok na zvýšenie viditeľnosti a oslovovanie nových perspektívnych pacientov. No výhody sociálnych sietí získajú len tí, ktorí využívajú nielen samotné platformy, ale komunikujú aj s ostatnými účastníkmi: obojsmerná komunikácia online je kľúčová. Rozhodne by ste mali zverejňovať užitočné články a prezentovať odborné názory v službách Twitter, Facebook a LinkedIn – no zároveň by ste mali vyžadovať spätnú väzbu a reagovať na komentáre k svojim príspevkom. Nejde len o viditeľnosť – ide o dostupnosť.

Aktívna účasť vám môže pomôcť získať renomé hodnotného zdroja informácií vo vašej oblasti a poradcu kolegov a pacientov. Na všetkých platformách sociálnych médií dbajte na to, aby boli vaše kontaktné informácie aktuálne, pravidelne uvádzajte prepojenie na webovú lokalitu svojej praxe a povzbudzujte ostatných, aby diskutovali. Týmto spôsobom dosiahnete nielen vyššiu pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania, ale vaša prax bude tiež atraktívnejšia a dôveryhodnejšia v očiach potenciálnych pacientov.

3. Podpora a spravovanie recenzií online

Fóra zamerané na poskytovanie recenzií online sa stali najcennejšími a najčastejšie používanými nástrojmi, ktoré majú spotrebitelia k dispozícii pri vyhľadávaní služieb a produktov. Hodnotenia takýchto lokalít môžu výrazným spôsobom ovplyvniť lekársku prax.

  • 80 % spotrebiteľov pri hodnotení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti najskôr navštívi lokalitu online2
  • 76 % spotrebiteľov dôveruje pri vyhľadávaní lekára recenziám online3
  • 61 % spotrebiteľov využíva recenzie online ešte pred výberom lekára4
  • 20 % spotrebiteľov využíva recenzie online na hodnotenie svojho súčasného lekára5

ZocDoc, služba online na vyhľadávanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zistila, že každé zlepšenie hodnotenia profilu poskytovateľa o pol hviezdičky v priemere prinieslo 37 % nárast počtu návštev ordinácie.1 Využite naplno silný vplyv recenzií tým, že budete spokojných pacientov povzbudzovať, aby zverejňovali spätnú väzbu k recenziám, a potom na ich pochvaly upozornite na svojej webovej lokalite a v sociálnych médiách.

 

1 ZocDoc. Marketing for Healthcare Providers. (Marketing pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.) Zverejnené vo februári 2013. Prístup: 9. augusta 2016

2 Fox S, Rainie L. The Search for Online Medical Help. (Vyhľadávanie lekárskej pomoci online.) Pew Research Center. http://www.pewinternet.org/2002/05/22/main-report-the-search-for-online-medical-help/. Zverejnené v máji 2002. Prístup: 9. augusta 2016.

3 Anderson M. 2013 Study: 79% Of Consumers Trust Online Reviews As Much As Personal Recommendations. (Štúdia z roku 2013: 79 % spotrebiteľov dôveruje recenziám online v rovnakej miere ako osobným odporúčaniam.) Search Engine Land.http://searchengineland.com/2013-study-79-of-consumers-trust-online-reviews-as-much-as-personal-recommendations-164565. Zverejnené v júni 2013. Prístup: 9. augusta 2016.

4 Reputation Management: How Physicians Can Take Control Of Their Online Reviews. (Manažment dobrého mena: akým spôsobom môžu lekári riadiť recenzie online.) Capson. http://www.capson.com/blog/medical-melpractice-blog/reputation-management-how-physicians-can-take-control-of-their-online-. Zverejnené v apríli 2015. Prístup: 9. augusta 2016.

5 Pennic F. Survey: Yelp Most Popular Site for Online Physician Reviews. (Prieskum: Yelp ako najobľúbenejšia lokalita zameraná na recenzie online týkajúce sa lekárov.) http://hitconsultant.net/2014/11/18/yelp-dominates-online-physician-reviews/. Zverejnené v novembri 2014. Prístup: 9. augusta 2016.