• 1000x265-biofinity-family-energys-no-xr-toric

Vlastnosti

  • Šošovky na mesačnú výmenu
  • Prirodzená zvlhčiteľnosť
  • Nízky modul, vysoký Dk pre rôznorodé potreby
  • Silikón-hydrogélový materiál

Rad produktov

Patentovaná technológia Aquaform®

Rad Biofinity® silikón-hydrogelových kontaktných šošoviek spoločnosti CooperVision využíva našu exkluzívnu technológiu Aquaform na získanie prirodzene hydrofilných kontaktných šošoviek s nízkym modulom na zvýšenie komfortu.
Technológia Aquaform využíva dlhšie siloxanové reťazce, takže šošovka si vyžaduje menej silikónu na dosiahnutie vysokej úrovne priepustnosť pre kyslík. Vytvára aj nabité oblasti v materiáli šošovky, kde vznikajú vodíkové väzby s molekulami vody. Voda je tak viazaná vo vnútri šošovky, čím zvyšuje komfort a minimalizuje tvorbu usadenín.

Až 29 nocí a 30 dní nepretržitého nosenia

Vďaka jedinečnému silikón-hydrogélovému materiálu vaši pacienti môžu šošovky Biofinity nosiť nielen celý deň, ale až dvadsať deväť nocí a tridsať dní po sebe. Zažijú takú dlhodobú úroveň komfortu, akú asi nepovažovali za možnú s kontaktnými šošovkami.
A keďže šošovky Biofinity zostávajú vlhké a komfortné, je menej pravdepodobné, že vaši pacienti budú potrebovať dodatočné zvlhčujúce kvapky. Tie stoja peniaze, úspora ktorých poteší.