Chemická štruktúra materiálu Smart Silicone™

Chemické zloženie Smart Silicone™ je jedinečná chemická štruktúra špecifická pre jednodenné jednorazové kontaktné šošovky MyDay® od spoločnosti CooperVision. Eliminuje potrebu kompromisu medzi priedušnosťou a pohodlím v prípade jednodenných kontaktných šošoviek.

Ako to funguje?

Chemické zloženie Smart Silicone™ formuje silikón do siete kanálikov, ktoré sú pri prenose kyslíka cez šošovku oveľa účinnejšie. Na dosiahnutie optimálnej priepustnosti kyslíka sa preto vyžaduje menej silikónu. To poskytuje priestor na použitie väčšieho množstva hydrofilného materiálu a vytvorenie šošovky, v ktorej sa spájajú najlepšie vlastnosti hydrogélu a silikón-hydrogélu.  

myday-lens-with-smart-silicone-chemistry

Šošovka MyDay® s chemickým zložením Smart Silicone™
Dk/t = 100 

traditional-1-day-silicone-hydrogel-lens

Tradičná jednodenná silikón-hydrogélová šošovka
Dk/t = 100 

Chemické zloženie Smart Silicone™ prenáša kyslík tak účinne, že vyžaduje menej

silikónu (obsah iba 4,4 %). Takto ostáva viac priestoru na použitie hydrofilného materiálu.

Kanáliky na prenos kyslíka vytvorené chemickým zložením Smart Silicone™ pozostávajú z dlhých reťazcov molekúl silikónu a hydrofilného materiálu s vysokou kompatibilitou. Vďaka tomu sú tieto mikroskopické kanáliky veľmi malé (menšie než vlnová dĺžka svetla) a rovnomerne rozmiestnené v šošovke. Výsledkom je účinný pohyb molekúl kyslíka pri menšom celkovom obsahu silikónu.

smart-silicone-technology

 

Jedinečné vlastnosti chemického zloženia Smart Silicone

Vlastnosť šošovky

Prínos chemického zloženia Smart Silicone™ pre pacientov

Dlhý reťazec silikónu

Až štvornásobne účinnejší prenos kyslíka v porovnaní s dennými hydrogélovými kontaktnými šošovkami

100-percentné zásobenie rohovky kyslíkom1 podporuje jasný zrak a zdravé bielka2 očí

Hydrofilný charakter

Optimálny obsah vody, prirodzená zmáčavosť a vynikajúca kompatibilita s inými vodomilnými materiálmi

Prirodzene zmáčavé, bez potreby špeciálnych povlakov či povrchových úprav, výnimočné pohodlie

Menej silikónu

Nižší modul, flexibilnejšia šošovka

Umožnilo to vývoj našich najmäkších jednodenných silikón-hydrogélových šošoviek3 – jednodenných jednorazových šošoviek MyDay®

 

1 Brennan NA: Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear (Celkové zásobenie rohovky kyslíkom ako index okysličovania rohovky počas nosenia kontaktných šošoviek). Optom Vis Sci 2005.

2 Vysokoúčinný prenos kyslíka podporuje jasný zrak a zdravé bielka očí.

3 Predmetom porovnávania boli jednodenné silikón-hydrogélové kontaktné šošovky CooperVision. Údaje z archívu.