Aplikácia mäkkých multifokálnych kontaktných šošoviek

top-multifocal-contact-lenses

Keď sa mnohí súčasní skúsení oční špecialisti učili prvýkrát aplikovať mäkké multifokálne šošovky, museli dodržiavať komplikované aplikačné protokoly. Okrem toho boli potrebné početné dolaďovania optickej mohutnosti šošoviek a nekonečné kontroly. Vďaka novým výrobným technológiám a dizajnom sa v prípade väčšiny mäkkých multifokálnych šošoviek novej generácie na začiatku vyžaduje len sférický ekvivalent a adícia.

No s cieľom maximalizovať úspech pri aplikácii týchto šošoviek definovali Dr. Roxanna Potterová, Dr. Shalu Pal a Dr. Mary Jo Stiegemeierová – inštruktori programu Soft Toric and Presbyopic Lens Education (STAPLE) pre optometrických študentov – pár základných princípov:1

Vyberte vhodných pacientov

Medzi potenciálnych nositeľov, u ktorých existuje vysoká pravdepodobnosť úspešnej aplikácie mäkkých multifokálnych kontaktných šošoviek, patria:

  • kandidáti s predchádzajúcou skúsenosťou nosenia kontaktných šošoviek,
  • kandidáti s vysokou mierou motivácie, napríklad pacienti so skorým štádiom presbyopie, ľudia vykonávajúci mnoho činností, pacienti nespokojní s progresívnymi okuliarmi či okuliarmi na čítanie,
  • pacienti trpiaci stredným až vysokým stupňom myopie a hyperopie v. pacienti s emetropiou.

Keď budete pripravení vyskúšať multifokálne torické šošovky, môžete začať s aplikáciou u pacientov s astigmatizmom >1,00 D.

Vo všeobecnosti platí: čím vyššia adícia, tým ťažšie si pacienti zvykajú na kontaktné šošovky. To isté platí aj v prípade aplikácie okuliarov s progresívnymi sklami.

Usmerňujte očakávania pacientov

Skôr než pacientovi predpíšete prvé mäkké multifokálne šošovky, musíte si s ním pohovoriť o procese aplikácie. Vysvetlite mu nasledujúce dôležité skutočnosti:

  • Úspešná aplikácia šošoviek vyžaduje zvyčajne dve až tri návštevy, aby sa zaistila najlepšia možná korekcia videnia pacienta.
  • Pacientom zvyčajne trvá niekoľko týždňov, kým si na nové šošovky zvyknú. Musia byť skrátka trpezliví.
  • Účelom týchto šošoviek je poskytnúť pacientovi primerané videnie pre 80 % jeho denných činností (je to konzervatívny údaj, no podhodnotená výkonnosť vedie k intenzívnejšiemu vnímaniu úspechu).
  • Na uspokojenie vizuálnych potrieb niektorých pacientov nepostačujú len kontaktné šošovky – príležitostne môžu vyžadovať aj okuliare na čítanie.

Ubezpečte sa, že vaši pacienti sú oboznámení s poplatkami za aplikáciu a zásadami týkajúcimi sa vrátenia peňazí či zrušenia objednávky pred začatím procesu aplikácie.

Optimalizujte refrakciu

Presná refrakcia je základom úspešnej aplikácie. Usilujte sa o najvyššiu kladnú hodnotu akceptovateľnú pre videnie do diaľky a najnižšiu kladnú hodnotu pre videnie do blízka, aby ste predišli akomodácii s nadmerne zápornou refrakciou.

Pri výbere mäkkých multifokálnych šošoviek pre pacienta najskôr vypočítajte ich sférický ekvivalent. Predpis vložte do skúšobného rámu a usilujte sa o maximálnu možnú kladnú hodnotu.

Určte dominantné oko

Najúčinnejším spôsobom úspešnej aplikácie mäkkých multifokálnych šošoviek je testovanie zmyslovej dominancie namiesto zrakovej. Ak chcete zistiť, ktorá pozícia vytvára najmenej rozmazaný obraz, striedavo prikladajte ku každému oku skúšobné sklo s optickou mohutnosťou +1,50 D alebo +2,00 D (lepšia sa bude upravovať). Obe oči musia byť otvorené. Pomôže vám to určiť, či pre nedominantné oko treba na korekciu krátkozrakosti použiť vyššiu kladnú hodnotu alebo väčšiu adíciu bez toho, aby ste ohrozili kvalitu videnia do diaľky.

Test v skutočných podmienkach

Pri vhodnom osvetlení otestujte videnie pacienta čítaním obsahu v mobilnom telefóne alebo časopise namiesto písmeniek na optotype. Pred testom zrakovej ostrosti oboch očí do diaľky a do blízka pacientovi dajte pár minút, aby sa aklimatizoval. Pacientov oboznámte s tým, že počas niekoľkých týždňov môžu vidieť obraz s jemnými tieňmi či škvrnami.

Zmierte sa s príležitostnou potrebou „plánu B“

Niektorí pacienti jednoducho nie sú schopní, alebo ochotní, investovať potrebný čas na to, aby si zvykli na multifokálne kontaktné šošovky. Keď na základe skúseností pacienta dospejete k záveru, že aplikácia mäkkých multifokálnych šošoviek v jeho prípade nebude úspešná, preberte s ním možné alternatívy. Ubezpečte ho, že technológia sa neustále vyvíja a že ho budete informovať o nových možnostiach hneď, ako budú dostupné.

Keď sa pacienti uistia o tom, že dohliadate na ich potreby, udržíte si ich lojálnosť.

 

1. Potter R, Pal S, Stiegemeier MJ. Avoiding the soft multifocal failure (Ako sa vyhnúť neúspechu s mäkkými multifokálnymi šošovkami). Contact Lens Spectrum. 2016;31:22 – 25.