practice-building-background

Budovanie praxe

Spoločnosť CooperVision sa zaviazala podporovať očných špecialistov pri prevádzkovaní a rozširovaní ich praxe.

Budovanie praxe

Rozličné témy uvedené v tejto sekcii – od využívania príležitostí digitálneho marketingu po stimulovanie motivácie a angažovanosti personálu – vám pomôžu pri zdokonaľovaní vašich obchodných schopností, budovaní praxe a zároveň poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti vašim pacientom.

Pravdepodobne často počúvate pacientov hovoriť, že nepohodlie je primárny dôvod, prečo kontaktné šošovky prestanú nosiť. Práve z tohto dôvodu na našej webovej lokalite určenej pre pacientov uvádzame zdroje, ktoré im pomôžu pri zvykaní si na šošovky a pri začlenení zdravej a pravidelnej starostlivosti o šošovky do každodenného života.

top-key-performance-indicators

Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú špecifické a merateľné indikátory výkonnosti spoločnosti. Môžu poskytnúť dôležité obchodné štatistiky a odhaliť príležitosti na väčší úspech.

top-contacts-for-spectacle-wearers

Podľa prieskumu uskutočneného na Londýnskej obchodnej škole (London Business School) sú pacienti, ktorí nosia okuliare aj šošovky, až o 80 % výnosnejší v porovnaní s pacientmi, ktorí nosia len okuliare.

top-patient-engagement-automation

Spotrebitelia na súčasnom trhu zdravotnej starostlivosti majú k dispozícii viac možností než kedykoľvek predtým. Pre očných špecialistov je preto jednou z najrozhodujúcejších otázok udržanie existujúcich pacientov v ich ordinácii.

top-building-online-presence

Za posledné desaťročie sa spôsoby, akými spotrebitelia vyhľadávajú riešenia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, výrazne zmenili. Internet je v súčasnosti primárnym zdrojom odpovedí na otázky súvisiace so zdravím1. Jedna tretina všetkých amerických spotrebiteľov sa vyjadrila, že informácie o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, symptómoch a lekároch hľadajú v sociálnych médiách, ktorým dôverujú.2

top-relationship-marketing

Keďže trhová dynamika sa prudko vyvíja, nezávislí oční špecialisti musia inovovať svoje praxe a zastávať dvojitú funkciu poskytovateľov očnej starostlivosti a majiteľov firiem.

top-patient-communication-plan

Každá kapitola života prináša pacientom nové problémy a obavy spojené s videním – a očným špecialistom nové príležitosti, ako im môžu pomôcť. Čím efektívnejšie dokážu oční špecialisti pacientom pomôcť prekonať jednotlivé medzníky, tým budú pre nich cennejší a lojalita pacientov bude väčšia.