MyDay® multifocal

Špecifikácie produktu

Predstavujeme šošovky MyDay® daily disposable multifocal

Predstavujeme jednodňové multifokálne kontaktné šošovky MyDay® daily disposable multifocal, poslednú inováciu od spoločnosti CooperVision®. Šošovky MyDay® multifocal prinášajú nový trojadíciový multifokálny systém CooperVision® Binocular Progressive SystemTM, ktorý využíva rôzne multifokálne konštrukcie šošoviek na optimalizáciu videnia pri všetkých úrovniach presbyopie.1

Osvedčený, jednoduchý a veľmi efektívny postup výberu šošoviek s podporou aplikácie OptiExpert™ uľahčuje výber správnych šošoviek u presbyopických zákazníkov a umožňuje úspešnú aplikáciu u 98 % klientov s maximálne dvoma skúšobnými pármi šošoviek (ak budete postupovať podľa návodu k aplikácii).1,2

Šošovky MyDay® multifocal využívajú technológiu Aquaform®, ktorá zaručuje skvelé dlhotrvajúce používateľské pohodlie a pomáha udržať oči vašich klientov jasné a biele vďaka vysokej priepustnosti pre kyslík.4,5

Pomôžte svojim zákazníkom vidieť každý deň čo najlepšie. Odporúčajte im vysokovýkonné jednodňové multifokálne kontaktné šošovky MyDay® multifocal.

 

Vlastnosti

 

Evolúcia systému dizajnu šošoviek:
Unikátny trojadíciový systém CooperVision® Binocular Progressive SystemTM na optimalizáciu videnia pri všetkých úrovniach presbyopie.1 Poskytuje jasné videnie na všetky vzdialenosti: na blízko, do diaľky i na stredné vzdialenosti1 pre nových zákazníkov so začínajúcou presbyopiou aj s presbyopiou v pokročilejších štádiách.3

 

Evolúcia jednoduchosti aplikácie:
Ľahká a úspešná aplikácia1 so systémom CooperVision® Binocular Progressive SystemTM a podporou aplikácie OptiExpertTM. Umožňuje úspešnú aplikáciu u 98 % klientov s maximálne dvoma skúšobnými pármi šošoviek (pri dodržaní odporúčaného postupu výberu šošoviek)1, 2, 4

 

Evolúcia rozsahu dostupných parametrov:
Viac možností pre väčší počet presbyopických zákazníkov: šošovky MyDay® multifocal ponúkajú najväčší rozsah parametrov spomedzi všetkých dostupných jednodňových multifokálnych kontaktných šošoviek.3*

 

Vysoké Dk/t zaručuje 100 % pokrytie nárokov rohovky na kyslík6 a pomáha udržať oči jasné a biele.4,5

 

 

Pohlcuje 85% UVA a 96% UVB žiarenia.

 

 

Pohlcuje 85% UVA a 96% UVB záření.

 

CooperVision® Binocular Progressive System™

Na rozdiel od väčšiny jednodňových multifokálnych systémov, ktoré využívajú podobnú optickú konštrukciu pre všetky hodnoty adície a len zvyšujú dioptrickú hodnotu na zvýšenie podpory na čítanie, sa systém CooperVision® Binocular Progressive System™ spolieha na rôznu konštrukciu šošoviek s cieľom optimalizovať videnie pre všetky úrovne presbyopie.1 Pomáha novým presbyopickým zákazníkom zvyknúť si na nosenie multifokálnych kontaktných šošoviek a umožňuje klientom s postupujúcim rozvojom presbyopie stále si užívať jasné videnie.

Jednoduchá a úspešná aplikácia s podporou aplikácie OptiExpert™

Aplikácia OptiExpert™ obsahuje šikovnú kalkulačku na prepočet korekcie a pomoc pri výbere vhodných kontaktných šošoviek: stačí zadať hodnoty korekcie pre okuliare. Pomôže vám ušetriť drahocenný čas pri aplikácii vďaka presnému odporučeniu multifokálnych kontaktných šošoviek.7,8

Podrobnosti o produkte

Materiál/obsah H2O
stenfilcon A / 54%
Plán výmeny
Denne
Prenos kyslíka
100 Dk/t (at -3.00D)
Zakrivenie
8.4
Priemer
14.2
Sférické dioptrie
+8.00D to -10.00D (krok 0,25 D)
Cylinder
-10.50D to -12.00D (krok 0,50 D)
Adícia
Low (pre okuliarové adície +0,75 D až +1,25 D)
Med (pre okuliarové adície +1,50 D až +1,75 D)
High (pre okuliarové adície +2,00 D až +2,50 D)
UV filter
85% UVA/96% UVB

* Dostupné od novembra 2021.

†Upozornenie: Kontaktné šošovky s UV filtrom pomáhajú poskytovať ochranu pred prenikaním UV žiarenia do oka, nenahrádzajú však ochranné okuliare pohlcujúce UV žiarenie, ako sú ochranné okuliare absorbujúce UV alebo slnečné okuliare, pretože nepokrývajú celé oko a jeho okolie. Klienti by mali naďalej používať okuliare pohlcujúce UV žiarenie podľa predchádzajúcich pokynov.

Odkazy:
1. Dáta zo súboru CooperVision 2020. Prospektívna dvojito zaslepená bilaterálna štúdia na obdobie týždňa s jednodňovými kontaktnými šošovkami MyDay® daily disposable multifocal; n = 104 spokojných nositeľov multifokálnych kontaktných šošoviek.
2. Dáta zo súboru CooperVision, 2020. Prospektívna dvojito zaslepená bilaterálna štúdia vo Veľkej Británii na obdobie jedného týždňa s jednodňovými kontaktnými šošovkami MyDay® daily disposable multifocal; n = 104 spokojných nositeľov multifokálnych kontaktných šošoviek; Dáta zo súboru CooperVision 2021. Prospektívna subjekt maskujúca randomizovaná bilaterálna dvojtýždenná štúdia v 5 strediskách v USA s MyDay® daily disposable multifocal; n = 58 spokojných nositeľov multifokálnych kontaktných šošoviek.
3. Dáta zo súboru CooperVision 2020. Prospektívna dvojito zaslepená bilaterálna štúdia na obdobie jedného týždňa s jednodňovými kontaktnými šošovkami MyDay® daily disposable multifocal; n = 104 spokojných nositeľov multifokálnych kontaktných šošoviek.
4. Dáta zo súboru CooperVision 2020. Prospektívna dvojito zaslepená bilaterálna štúdia na obdobie jedného týždňa s jednodňovými kontaktnými šošovkami MyDay® daily disposable multifocal; n = 104 spokojných nositeľov multifokálnych kontaktných šošoviek.
5. REFERENCIE: Brennan, N.A.: Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467-472.
6. Brennan, N.A.: Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optom Vis Sci. 2005;82(6):467-472.
7. Dáta zo súboru CooperVision, 2019. Retrospektívna analýza; n = 55 subjektov (110 očí); hodnoty korekcie v rozpätí +1,25 D až -3,25 D, hodnoty adície v rozpätí +1,25 D až +2,50 D.
8. Dáta zo súboru CooperVision, 2018. Na základe retrospektívnej analýzy u 26 klientov (52 očí) so subjektívnou refrakciou v rozmedzí +5,00 D až -6,00 D a cylindrom ≤ -1,00 D.