1   Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Môžete nás kontaktovať, CooperVision Czech s.r.o., so sídlom na adrese Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, Česká republika, e-mailom na adrese: DPO@cooperco.com alebo poštou na vyššie uvedenej adrese..

Toto oznámenie o súboroch cookie sa vzťahuje na našu webovú stránku dostupnú na adrese coopervision.sk a na príslušné podstránky. V tomto oznámení o súboroch cookie vysvetlíme, ktoré súbory cookie a podobné technológie sa používajú na uchovávanie alebo prístup k informáciám na vašom koncovom zariadení. Samotné uchovávanie a prístup k informáciám je tiež spojený so spracovateľskými činnosťami, ktoré sa môžu týkať aj vašich osobných údajov. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré obsahuje podrobné informácie o spracovateľských činnostiach a najmä o vašich právach ako dotknutej osoby.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte použiť vyššie uvedené kontaktné údaje, aby ste nás mohli priamo kontaktovať.

2   Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webový server odošle do prehliadača vášho koncového zariadenia pri návšteve webovej stránky. V závislosti od nastavení sú okrem týchto súborov cookie na našich webových stránkach integrované aj podobné technológie (ďalej len „súbory cookie“). Súbory cookie zvyčajne obsahujú jedinečný identifikátor a pôvodne sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky („nevyhnutné súbory cookie“). Tieto nevyhnutné súbory cookie sa aktivujú vždy a môžu sa používať bez vášho súhlasu.

Súbory cookie používame na iné účely len s vaším súhlasom. Takéto súbory cookie sa napríklad používajú na analýzu vašich záujmov a umožňujú nám poskytovať vám personalizované online skúsenosti tým, že vám zobrazujú vhodný obsah na základe vašich predpokladaných záujmov.

Pokiaľ ide o čas uchovávania, uplatňuje sa nasledujúce rozlíšenie: Takzvané súbory cookie relácie sa uchovávajú len počas jednej relácie prehliadača a vymažú sa hneď po zatvorení prehliadača, zatiaľ čo takzvané trvalé súbory cookie zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení, až kým ich neodstránite alebo nebudú automaticky odstránené po uplynutí určeného času. Súbory cookie môžete zo svojho koncového zariadenia kedykoľvek odstrániť, napr. prostredníctvom nastavení prehliadača.

3   Aké typy súborov cookie používame?

V nasledujúcom texte vám poskytneme prehľad rôznych kategórií súborov cookie. Potom môžete získať ďalšie informácie o právnych základoch a jednotlivých súboroch cookie prostredníctvom odkazov v pravom stĺpci alebo pokračovať v čítaní tohto Oznámenia o súboroch cookie.

Kategória súborov cookie

Účel

Nevyhnutné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú potrebné na prevádzku a funkčnosť webovej stránky. Zabezpečujú, aby bola webová stránka technicky prístupná, bezpečná a použiteľná, poskytujú základné funkcie, ako je navigácia na webovej stránke, overenie prihlasovacích údajov, správne zobrazenie webovej stránky vo vašom prehliadači a povolenie spravovania súhlasu. Bez týchto súborov cookie nebudete môcť používať naše webové služby bez prerušenia.

 

Výkonnostné súbory cookie

Tieto súbory cookie používame na monitorovanie výkonnosti webových stránok a získavanie štatistických údajov o používaní našich webových stránok, ako je napríklad počet návštev a zdroje návštevnosti. Takto dokážeme merať a zlepšovať výkonnosť našich webových stránok, pretože rozumieme, ako sa väčšina používateľov pohybuje po webových stránkach, ktoré webové stránky sú najobľúbenejšie alebo ktoré sa najmenej používajú. Na tento účel používame poverených poskytovateľov služieb, z ktorých sa niektorí nachádzajú mimo EÚ/EHP.

Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie sa používajú na zapamätanie si vašich používateľských predvolieb, ktoré nám umožňujú optimalizovať vaše používateľské zážitky prispôsobením určitých nastavení na našej webovej stránke. Môžeme napríklad zaznamenať vašu približnú polohu na úrovni PSČ a ukázať vám optiky vo vašom okolí. Na tento účel používame poverených poskytovateľov služieb, z ktorých sa niektorí nachádzajú mimo EÚ/EHP.

Cielené súbory cookie

Tieto súbory cookie sa používajú na pochopenie toho, ako používate našu webovú stránku a ako sa po nej pohybujete, a umožňujú nám vytvoriť profil vašich záujmov. Tieto informácie nám potom umožňujú riadiť a prispôsobiť obsah reklamy a webových stránok podľa vašich preferencií, napr. zobrazením reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a zablokovaním irelevantných alebo nadbytočných reklám. Na tento účel používame poverených poskytovateľov služieb, z ktorých sa niektorí nachádzajú mimo EÚ/EHP.

Súbory cookie od prevádzkovateľov tretích strán na účely vlastných záujmov

Tieto súbory cookie a pixly sa používajú na pochopenie toho, ako používate našu webovú stránku a ako sa po nej pohybujete, a umožňujú nám vytvoriť profil vašich záujmov. Umožňuje tiež prepojenie na vaše účty Meta na sociálnych sieťach. Tieto informácie nám potom umožňujú riadiť a prispôsobovať reklamu na platformách sociálnych sietí, ktoré používate, zatiaľ čo irelevantné alebo nadbytočné reklamy sú zablokované. Na tento účel používame vymenovaných poskytovateľov služieb, z ktorých niektorí sa nachádzajú mimo EÚ/EHP.

4   Ako môžem kontrolovať používanie súborov cookie alebo ich odstrániť?

Nevyhnutné súbory cookie sú vždy aktívne a uchovávanie a prístup k takýmto informáciám o súboroch cookie nezávisí od vášho súhlasu. Výkonnostné, funkčné a cielené súbory cookie a súbory cookie od prevádzkovateľov tretích strán budú zavedené a sprístupnené len po získaní vášho výslovného súhlasu.

Svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie a ochrany osobných údajov pre našu webovú stránku môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na nasledujúci odkaz:

Spravovať nastavenia alebo odvolať súhlas

Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek odstrániť pomocou nastavení prehliadača.

5   Právny základ a podrobný zoznam súborov cookie a pixlov

Aby sme vám poskytli podrobné informácie, nájdete tu prehľad právneho základu, o ktorý sa opierame pri každej kategórii súborov cookie. Okrem toho sme v nasledujúcich tabuľkách uviedli všetky jednotlivé súbory cookie (a pixly) v rámci ich príslušnej kategórie súborov cookie.

Podľa právnych predpisov členských štátov EÚ, ktoré prijímajú smernicu EÚ 2002/58/ES o ochrane osobných údajov a elektronickej komunikácii v znení smernice EÚ 2009/136/ES, sa súhlas nevyžaduje na stiahnutie týchto nevyhnutne potrebných súborov cookie a prístup k nim. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov, ktorý je tu tiež uvedený, je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“)). Máme záujem o to, aby naša webová stránka bola technicky dostupná, bezpečná a použiteľná. Ďalšie informácie nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

Právnym základom pre zavedenie a prístup k výkonnostným súborom cookie je váš výslovný súhlas. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, váš súhlas zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov na analýzu vašej interakcie s webovou stránkou a vytváranie správ o výkonnosti (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Bližšie informácie nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

Právnym základom pre zavedenie a prístup k funkčným súborom cookie je váš výslovný súhlas. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, váš súhlas zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov na analýzu vašej interakcie s webovou stránkou a povolenie určitých funkcií webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Bližšie informácie nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

Právnym základom pre zavedenie a prístup k cieleným súborom cookie je váš výslovný súhlas. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, váš súhlas zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov s cieľom analyzovať vaše záujmy a vytvoriť marketingový profil (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Bližšie informácie nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

Právnym základom na poskytovanie súborov cookie od prevádzkovateľov tretích strán (vrátane používania pixlov) je váš výslovný súhlas. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, váš súhlas zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov s cieľom analyzovať vaše záujmy, vytvoriť marketingový profil (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) a prenášať údaje do uvedených spoločností na ich použitie na ich vlastné účely. Bližšie informácie nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

6   Kontakt pre informácie o prenosoch údajov do tretích krajín mimo EÚ/EHP

Ak vyššie uvedený zoznam uvádza, že využívame poverených poskytovateľov služieb, ktorí sa nachádzajú mimo EÚ/EHP, prostredníctvom vhodných bezpečnostných opatrení je zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov pre zahraničný prenos. Ako záruky sme okrem iného posúdili riziká prenosu a uzavreli štandardné zmluvné doložky EÚ Európskej komisie v zmysle článku 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR týkajúce sa prenosu osobných údajov z krajín EÚ/EHP poskytovateľom služieb mimo EÚ/EHP.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto štandardných zmluvných doložiek EÚ, alebo ak by ste chceli ďalšie informácie o ďalších bezpečnostných opatreniach na prenos údajov do krajín mimo EÚ/EHP, neváhajte nás kontaktovať na adrese DPO@cooperco.com.

***