1   Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Môžete nás kontaktovať, CooperVision Czech s.r.o., so sídlom na adrese Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4, Česká republika, e-mailom na adrese: dpo@coopervision.com alebo poštou na vyššie uvedenej adrese.

Toto oznámenie o súboroch cookie sa vzťahuje na našu webovú stránku dostupnú na adrese coopervision.sk a na príslušné podstránky. V tomto oznámení o súboroch cookie vysvetlíme, ktoré súbory cookie a podobné technológie sa používajú na uchovávanie alebo prístup k informáciám na vašom koncovom zariadení. Samotné uchovávanie a prístup k informáciám je tiež spojený so spracovateľskými činnosťami, ktoré sa môžu týkať aj vašich osobných údajov. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov, ktoré obsahuje podrobné informácie o spracovateľských činnostiach a najmä o vašich právach ako dotknutej osoby.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte použiť vyššie uvedené kontaktné údaje, aby ste nás mohli priamo kontaktovať.

2   Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webový server odošle do prehliadača vášho koncového zariadenia pri návšteve webovej stránky. V závislosti od nastavení sú okrem týchto súborov cookie na našich webových stránkach integrované aj podobné technológie (ďalej len „súbory cookie“). Súbory cookie zvyčajne obsahujú jedinečný identifikátor a pôvodne sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky („nevyhnutné súbory cookie“). Tieto nevyhnutné súbory cookie sa aktivujú vždy a môžu sa používať bez vášho súhlasu.

Súbory cookie používame na iné účely len s vaším súhlasom. Takéto súbory cookie sa napríklad používajú na analýzu vašich záujmov a umožňujú nám poskytovať vám personalizované online skúsenosti tým, že vám zobrazujú vhodný obsah na základe vašich predpokladaných záujmov.

Pokiaľ ide o čas uchovávania, uplatňuje sa nasledujúce rozlíšenie: Takzvané súbory cookie relácie sa uchovávajú len počas jednej relácie prehliadača a vymažú sa hneď po zatvorení prehliadača, zatiaľ čo takzvané trvalé súbory cookie zostanú uložené vo vašom koncovom zariadení, až kým ich neodstránite alebo nebudú automaticky odstránené po uplynutí určeného času. Súbory cookie môžete zo svojho koncového zariadenia kedykoľvek odstrániť, napr. prostredníctvom nastavení prehliadača.

3   Aké typy súborov cookie používame?

V nasledujúcom texte vám poskytneme prehľad rôznych kategórií súborov cookie. Potom môžete získať ďalšie informácie o jednotlivých súboroch cookie prostredníctvom odkazov v pravom stĺpci alebo pokračovať v čítaní tohto Oznámenia o súboroch cookie.

Kategória súborov cookie

Účel

Odkazy na podrobné informácie

Nevyhnutné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú potrebné na prevádzku a funkčnosť webovej stránky. Zabezpečujú, aby bola webová stránka technicky prístupná, bezpečná a použiteľná, poskytujú základnfunkcie, ako je navigácia na webovej stránke, overenie prihlasovacích údajov, správne zobrazenie webovej stránky vo vašom prehliadači a povolenie spravovania súhlasu. Bez týchto súborov cookie nebudete môcť používať naše webové služby bez prerušenia.

Nasledujúce nevyhnutné súbory cookie sú integrované na našej webovej stránke našimi poverenými poskytovateľmi služieb:

Drupal

OneTrust

Výkonnostné súbory cookie

Tieto súbory cookie používame na monitorovanie výkonnosti webových stránok a získavanie štatistických údajov o používaní našich webových stránok, ako je napríklad počet návštev a zdroje návštevnosti. Takto dokážeme merať a zlepšovať výkonnosť našich webových stránok, pretože rozumieme, ako sa väčšina používateľov pohybuje po webových stránkach, ktoré webové stránky sú najobľúbenejšie alebo ktoré sa najmenej používajú. Na tento účel používame poverených poskytovateľov služieb, z ktorých sa niektorí nachádzajú mimo EÚ/EHP.

Nasledujúce výkonnostné súbory cookie sú integrované na našej webovej stránke našimi poverenými poskytovateľmi služieb:

Google Analytics

Funkčné súbory cookie

Tieto súbory cookie sa používajú na zapamätanie si vašich používateľských predvolieb, ktoré nám umožňujú optimalizovať vaše používateľské zážitky prispôsobením určitých služieb a nastavení na našej webovej stránke. Môžeme napríklad zaznamenať vašu približnú polohu na úrovni PSČ a ukázať vám optiky vo vašom okolí. Na tento účel používame poverených poskytovateľov služieb, z ktorých sa niektorí nachádzajú mimo EÚ/EHP.

Nasledujúce funkčné súbory cookie sú integrované na našej webovej stránke našimi poverenými poskytovateľmi služieb:

Where2GetIt

Emplify

CloudFoundry

Cielené súbory cookie

Tieto súbory cookie sa používajú na pochopenie toho, ako používate našu webovú stránku a ako sa po nej pohybujete, a umožňujú nám vytvoriť profil vašich záujmov. Tieto informácie nám potom umožňujú riadiť a prispôsobiť obsah reklamy a webových stránok podľa vašich preferencií, napr. zobrazením reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a zablokovaním irelevantných alebo nadbytočných reklám. Na tento účel používame poverených poskytovateľov služieb, z ktorých sa niektorí nachádzajú mimo EÚ/EHP.

Nasledujúce cielené súbory cookie sú integrované na našej webovej stránke našimi poverenými poskytovateľmi služieb:

Google Analytics

4   Ako môžem kontrolovať používanie súborov cookie alebo ich odstrániť?

Nevyhnutné súbory cookie sú vždy aktívne a uchovávanie a prístup k takýmto informáciám o súboroch cookie nezávisí od vášho súhlasu. Výkonnostné, funkčné a cielené súbory cookie budú zavedené a sprístupnené len po získaní vášho výslovného súhlasu.

Svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie a ochrany osobných údajov pre našu webovú stránku môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať svoj súhlas s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na nasledujúci odkaz:

Spravovať nastavenia alebo odvolať súhlas

Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek odstrániť pomocou nastavení prehliadača.

5   Zoznam súborov cookie

Aby boli nasledujúce informácie ľahko dostupné, namiesto zoznamu všetkých názvov jednotlivých súborov sme zhrnuli implementované súbory cookie pod zrozumiteľným názvom (zvyčajne názov povereného poskytovateľa služieb a príklad názvu súboru).

5.1   Nevyhnutné súbory cookie

OneTrust

Na spravovanie vášho súhlasu a na správu súborov cookie používame súbory cookie OneTrust. Tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby ste si mohli vybrať rôzne kategórie súborov cookie a mohli si uložiť svoje preferencie súborov cookie.

Drupal

Súbory cookie Drupal slúžia nášmu podpornému systému riadenia obsahu. Tieto súbory cookie sa používajú na zabezpečenie správneho uchovania informácií, ktoré zadávate, a správne zobrazenie vložených formulárov na webovej stránke. To platí najmä pre ukladanie v prihlasovacej oblasti webovej stránky (Stránka lekára), aby sa umožnil hladký prístup do individuálnych oblastí.

Podľa právnych predpisov členských štátov EÚ, ktorými sa vykonáva smernica EÚ 2002/58/ES o súkromí a elektronickej komunikácii v znení smernice EÚ 2009/136/ES, sa na zavedenie týchto nevyhnutných súborov cookie a prístup k nim nevyžaduje súhlas. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov, ktorý je tu tiež uvedený, je náš oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“)). Máme záujem o to, aby naša webová stránka bola technicky dostupná, bezpečná a použiteľná. Ďalšie informácie nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

5.2   Výkonnostné súbory cookie

Google Analytics

Na účely výkonnosti používame súbory Google Analytics (napr. „_gid”, „_ga”). Touto službou je poverená spoločnosť Google Ireland Ltd so sídlom v Írsku. Vaše údaje však môže spracúvať aj spoločnosť Google LLC v Spojených štátoch amerických.

Prostredníctvom informácií vytvorených na základe výkonnostných súborov cookie spoločnosť Google Ireland Ltd môže pre nás vyhodnotiť vaše používanie našej webovej stránky a poskytnúť nám správy o činnosti a ďalšiu analýzu a hodnotenie v súvislosti s používaním našej webovej stránky.

Tieto súbory cookie majú čas uchovania jednu minútu až dva roky.

Právnym základom pre zavedenie a prístup k týmto súborom cookie je váš výslovný súhlas. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, váš súhlas zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov na analýzu vašej interakcie s webovou stránkou a vytváranie správ o výkonnosti (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Bližšie informácie nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

5.3   Funkčné súbory cookie

Where2GetIt

Používame súbory cookie Where2GetIt (napr. „Authsite“, „W2GISM“, „Appkey“) na optimalizáciu vyhľadávania Nájsť očného lekára. Týmito súbormi cookie je poverený poskytovateľ služieb SOCi Inc. so sídlom v Spojených štátoch amerických.

S týmito súbormi cookie nie je možné určiť vašu presnú polohu. Spracúvanie údajov o vašej polohe pre vyhľadávanie v službe Nájsť očného lekára je obmedzené na vašu oblasť poštového smerovacieho čísla a slúži na to, aby vám ušetrilo zadanie polohy, napr. zadaním mesta alebo PSČ.

Tieto súbory cookie sú buď súbormi cookie relácie, alebo majú čas uchovania menej ako jednu minútu.

Emplify

Používame súbory cookie Emplify (napr. „IPE_S_[SURVEYID]“, „IPE[SURVEYID]“, „IPE_M_[SURVEYID]“), ktorými bol poverený poskytovateľ služieb Emplify Inc so sídlom v Spojených štátoch amerických.

S týmito súbormi cookie môžeme dynamicky zlepšiť skúsenosť používateľa tým, že vnímame jeho záujmy.

Tieto súbory cookie majú zvyčajne čas uchovania 90 dní.

CloudFoundry

Používame súbory cookie CloudFoundry (myfonts.com) (napr. „__cf_bm”), ktorými je poverený poskytovateľ služieb Monotype Imaging Holdings Inc so sídlom v Spojených štátoch amerických.

S týmito súbormi cookie môžeme povoliť používanie rôznych fontov na našej webovej stránke a sledovať interakciu používateľov s webovou stránkou.

Tieto súbory cookie majú zvyčajne čas uchovania 30 minút.

Právnym základom pre zavedenie a prístup k týmto súborom cookie je váš výslovný súhlas. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, váš súhlas zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov na analýzu vašej interakcie s webovou stránkou a povolenie určitých funkcií webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Bližšie informácie nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

5.4   Cielené súbory cookie

Google Analytics

Používame súbory cookie služby Google Analytics (napr. „_gat“) na účely cielenia. Touto službou je poverená spoločnosť Google Ireland Ltd so sídlom v Írsku. Vaše údaje však môže spracúvať aj spoločnosť Google LLC v Spojených štátoch amerických.

Pomocou týchto súborov cookie môžeme merať, ako používatelia interagujú s obsahom na webovej stránke. S pomocou týchto informácií o správaní používateľov môžeme vyvodiť závery o záujmoch používateľov, ktoré sa používajú na marketingové účely, napr. zobrazovaním personalizovanej reklamy.

Tieto súbory cookie majú čas uchovania jednu minútu až dva roky.

Právnym základom pre zavedenie a prístup k týmto súborom cookie je váš výslovný súhlas. Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov, váš súhlas zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov s cieľom analyzovať vaše záujmy a vytvoriť marketingový profil (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Bližšie informácie nájdete v našom Oznámení o ochrane osobných údajov.

6   Kontakt pre informácie o prenosoch údajov do tretích krajín mimo EÚ/EHP

Ak vyššie uvedený zoznam uvádza, že využívame poverených poskytovateľov služieb, ktorí sa nachádzajú mimo EÚ/EHP, prostredníctvom vhodných bezpečnostných opatrení je zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov pre zahraničný prenos. Ako záruky sme okrem iného posúdili riziká prenosu a uzavreli štandardné zmluvné doložky EÚ Európskej komisie v zmysle článku 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR týkajúce sa prenosu osobných údajov z krajín EÚ/EHP poskytovateľom služieb mimo EÚ/EHP.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto štandardných zmluvných doložiek EÚ, alebo ak by ste chceli ďalšie informácie o ďalších bezpečnostných opatreniach na prenos údajov do krajín mimo EÚ/EHP, neváhajte nás kontaktovať na adrese dpo@coopervision.com.

***