„Inkluzivita a rozmanitosť sú nevyhnutné pre celosvetový úspech spoločnosti CooperVision. Rozpoznanie osobných a kultúrnych skúseností zamestnancov zlepšuje naše inovácie a vývoj spoločnosti, rovnako ako aj komunity spolupracovníkov. Chceme si byť istí, že každý sa pri dosahovaní svojho potenciálu cíti docenený a podporovaný.“

Daniel McBride, prezident spoločnosti CooperVision

„Spoločne sme lepší“ — sme hrdí na to, že niekam patríme, rovnako ako aj na naše rôzne perspektívy.

Chápeme, že rôzne perspektívy prinášajú nové a jedinečné poznatky. Povzbudzuje nás pri tom tímový duch. Buďte teda sami sebou, nech ste ktokoľvek a spoločne dosiahneme úžasné veci.

Naše programy „Vedenie so začlenením“ zahŕňajú školenie odborných konzultantov, vrátane Catalyst a Yale, ktoré čerpá z najnovšieho výskumu zložitosti vedenia inkluzívnych organizácií. Stovky vedúcich predstaviteľov na celom svete sa tiež zúčastňujú na stretnutiach o budovaní inkluzívnejších pracovísk, podpore rôznorodých tímov a poskytovaní služieb zákazníkom, predajcom a zamestnancom bez podvedomej zaujatosti.

Na jednotlivých pracoviskách oslavujeme našu rozmanitosť a kultúru inkluzivity po celý rok bohatou škálou rôznych aktivít.

Aby sme boli úžasní, musíme byť sami sebou...

To, čo robíme v spoločnosti Cooper každý deň, je naozaj úžasné — zlepšujeme životy ľudí na celom svete. A prínos každého sa počíta, preto je inkluzivita a rozmanitosť taká dôležitá. Nie je to len robenie správnej veci, ale aj to, vďaka čomu je naša spoločnosť najlepšou, akou len môže byť. A keď nad tým premýšľate, dáva to zmysel, pretože keď máte rôzne perspektívy, vidíte oveľa viac.

Sme skupina kolegov v spoločnosti Cooper s názvom Globálna rada pre inkluzivitu (Global Inclusion Council, GIC). Každý z nás v GIC je skutočne nadšený svojou pozíciou, pretože z našej spoločnosti robíme miesto, kde patríme všetci. Nikto by sa nemal cítiť ako „outsider“. Chceme, aby bola spoločnosť Cooper bezpečným a spravodlivým prostredím pre všetkých, miestom, kde sa všetci cítime rešpektovaní a ocenení. Miestom, kde môžeme prosperovať. Stručne povedané, sme hrdí na to, že niekam patríme.

Pracujeme na tom. Nielen slovami, ale aj činmi. Odvtedy ako boli na začiatku roku vymenovaní naším generálnym riaditeľom Alom Whiteom sa členovia GIC navzájom spoznali, pochopili, čo spoločnosť Cooper robí v oblasti inkluzivity a rozmanitosti a dozvedeli sa o osvedčených postupoch. Naším poslaním je zabezpečiť, aby sme ako spoločnosť naďalej počúvali, učili sa a rozvíjali našu kultúru inklúzie a rozmanitosti. Aby sme to dosiahli, stanovili sme si štyri ciele:

  1. Pracovať na tom — preberáme aktívnu úlohu pri podpore iniciatív a programov spoločnosti v oblasti inklúzie a diverzity;
  2. Chápať ostatných — podporujeme zvýšenú komunikáciu a školenia v celej organizácii s cieľom ďalej začleniť inkluzivitu a rozmanitosť do štruktúry našej spoločnosti;
  3. Načúvať a učiť sa od iných — vystupujeme ako veľvyslanci a zástupcovia pre zmeny a zúčastňujeme sa externých podujatí, propagujeme internú aktivitu a zdieľame osvedčené postupy v celej organizácii;
  4. Vytvorenie komunít obhajcov a spojencov — spojili sme sa s našimi kolegami z oddelenia ľudských zdrojov, aby sme vytvorili a rozvíjali Skupiny zdrojov zamestnancov (Employee Resource Groups, ERG) — otvorené fóra pre zamestnancov, ktorí zdieľajú spoločné záujmy/obavy a ktorí nám môžu pomôcť formovať budúce iniciatívy.

Rodina spoločnosti Cooper je skvelým miestom, ktorého môžete byť súčasťou. Sme veľká, globálna a úspešná zdravotnícka spoločnosť, ktorá sa stále rozvíja a silnie. Inkluzivita a rozmanitosť sú kľúčovou súčasťou nášho budúceho úspechu a my to uznávame. Buďte teda sami sebou, nech ste ktokoľvek a spoločne dosiahneme úžasné veci.