V spoločnosti CooperVision navrhujeme naše programy odmeňovania na mieru pre dané regióny tak, aby zároveň podporovali globálny výkon.

Mzdy sú kompetitívne a každoročne sa revidujú vďaka kultúre férovej odmeny za výkon, čo znamená, že tým, ktorí pracujú viac a pomáhajú nám dosiahnuť naše ciele, môžeme ponúknuť dodatočné odmeny.  

Zamestnanci v niektorých pozíciách majú tiež možnosť dobrovoľne sa zúčastniť bonusových a motivačných programov, ktoré sú k dispozícii v rámci celého podniku: poskytujeme tak týmto zamestnancom ďalšiu príležitosť profitovať z úspechu spoločnosti CooperVision.

Uvedomujeme si, že každý zamestnanec má svoju úlohu v trvalom úspechu spoločnosti CooperVision a že všetci zamestnanci nie sú rovnakí. Preto sa snažíme zabezpečiť, aby každý z našich globálnych programov odmeňovania prinášal rôzne výhody, vrátane:

  • Peňažných a nepeňažných odmien
  • Vzdelávania a širšej podpory

Spoločnosť CooperVision sa zaväzuje posilňovať osobnú finančnú, fyzickú a duševnú pohodu našich zamestnancov na pracovisku aj mimo neho, a to počas ich kariéry aj na dôchodku.