Máme šťastie, že v našej organizácii máme skvelých ľudí, ktorí sa naozaj starajú o to, čo robia, a ktorí chcú dosiahnuť trvalý rozdiel. Preto posilňujeme a podporujeme našich zamestnancov pri robení rozhodnutí šetrných k životnému prostrediu.

Prednosti

Jazdou za znižovanie emisií

70 % zamestnancov na našich pracoviskách v Kostarike a Maďarsku používa hromadnú dopravu, čím sa znižujú emisie, ktoré by sa inak uvoľnili do atmosféry vozidlami*.

Zachovanie polostrova

V rámci svojho záväzku podporovať miestne iniciatívy v oblasti životného prostredia spoločnosť CooperVision adoptovala päť akrov polostrova Osa v Kostarike, ktorý je domovom 2,5 % svetovej biodiverzity.

Dobrovoľnícky čas a úsilie

Zamestnanci v rámci svojich zariadení prispievajú svojím časom k úsiliu o zlepšenie komunity – ako sú medzinárodné programy na čistenie pobrežia, či partnerstvá so školami, ktoré učia o význame recyklácie a ochrany životného prostredia.

 

* K 1. kvartálu fišk. roka 2018. Údaje podliehajú zmenám.