Na celom svete — a tiež doma

Spoločnosť CooperVision je nadšená svojou úlohou globálneho občana. Pri predávaní našich produktov vo viac než 130 krajinách*1 po celom svete presadzujeme naše poslanie pomáhať zlepšovať videnie na celom svete a pomáhať komunitám, v ktorých pôsobíme, prostredníctvom filantropie a služieb verejnosti, ako aj prostredníctvom našich obchodných aktivít. Sme tiež hlboko zaviazaní voči našej planéte a zavádzame širokú škálu programov udržateľnosti a ochrany zdrojov v našich výrobných zariadeniach na celom svete.

Globálne sponzorstvo organizácie Optometry Giving Sight

Spoločnosť CooperVision je vedúcim sponzorom organizácie Optometry Giving Sight (OGS), globálnej iniciatívy založenej v roku 2003 s cieľom pomôcť 1,22 miliarde ľudí na celom svete, vrátane desiatok miliónov detí, ktorí trpia slepotou alebo zrakovým postihnutím z dôvodu nedostatočného prístupu k vyšetreniam očí a primeranej korekcie refrakčnej chyby.

Podujatiami zameranými na získavanie finančných prostriedkov na pracoviskách spoločnosti CooperVision na celom svete, programami zliav pre pacientov, marketingovými kampaňami súvisiacimi s príčinami a každoročným príspevkom spoločnosti, ktorý vyrovnáva príspevky zamestnancov sme pre OGS vyzbierali viac ako 3 milióny USD.

Programy podporované OGS na šiestich kontinentoch:

  • poskytli základné služby starostlivosti o oči viac ako 7,6 miliónom ľudí,
  • vyškolili viac ako 14 000 pracovníkov v oblasti očnej starostlivosti,
  • podporili vznik viac ako 130 zrakových centier.

Každý rok je jeden z našich zamestnancov veľvyslancom spoločnosti CooperVision v organizácii OGS, ktorý sa zúčastňuje programu osvety, aby zistil, ako naša podpora a príspevky ovplyvňujú ľudí v núdzi na celom svete.

Lisa Jenkins, koordinátorka výroby z nášho výrobného závodu v Spojenom kráľovstve cestovala do Ugandy ako ambasádorka spoločnosti CooperVision pri OGS v roku 2018.

Záväzok voči našim komunitám

Tisícky zamestnancov spoločnosti CooperVision žijú a pracujú v stovkách komunít na celom svete. Spolupracujeme s komunitnými organizáciami a umožňujeme našim zamestnancom zúčastňovať sa na miestnych kultúrnych, environmentálnych a charitatívnych projektoch, ktoré majú obzvlášť veľký význam pre našich zamestnancov a ich rodiny.

Starostlivosť o našu planétu

Udržateľnosť a ochrana zdrojov sú v prevádzkach spoločnosti CooperVision každý deň kľúčovou prioritou. Prebiehajúce programy v našich prevádzkach na celom svete prinášajú významné úspechy, čo sa týka úspory a opätovného použitia vody, šetrenia energie, recyklácie a znižovania používania výrobných materiálov.

  • Naše pracoviská v Rochesteri, NY, USA pracujú so 100 % obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie
  • Nášmu výrobnému závodu v Alajuela v Kostarike a distribučnému centru v Madride v Španielsku boli udelené osvedčenia LEED pre dizajn a prevádzku, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu
  • Vo výrobnom závode v Portoriku program opätovného použitia vody ušetril 63 miliónov litrov ročne a znížil dopyt po vode dodávanej v meste o 35 %

V roku 2019 sme stavali na našom záväzku spojiť sily s inými významnými verejnými spoločnosťami, súkromnými inštitúciami a vládami na celom svete v súlade s cieľmi OSN pre udržateľný rozvoj, na základe ktorých chceme v nasledujúcom desaťročí vybudovať lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť.

 

 

* Produkty starostlivosti o šošovky, mäkké a špeciálne kontaktné šošovky spoločnosti CooperVision.
Údaje z roku 2019.
K 1. kvartálu fišk. roka 2018. Údaje sa môžu zmeniť .

Referencie:
1 CooperVision dáta zo súboru, 2020.