Keďže spoločnosť CooperVision pracuje na minimalizácii dosahu na životné prostredie a udržateľnejšom pôsobení, sme hrdí na to, že si vymieňame správy o úspechoch tímov z celého sveta. Kliknite na nižšie uvedené príbehy, aby ste si prečítali, ako spoločnosť napreduje v oblastiach šetrenia vody a energie, iniciatív v oblasti recyklácie a opätovného použitia a posilňovania postavenia ľudí.

Pracoviská spoločnosti CooperVision v oblasti Rochesteru teraz pracujú so 100 % obnoviteľnými zdrojmi elektrickej energie
Scottsville Production, West Henrietta Distribution a Victor Commercial Center používajú veternú energiu na výrobu, prepravu a správu kontaktných šošoviek.

Portoriko oceňuje spoločnosť CooperVision za environmentálne štandardy*
Postupy spoločnosti CooperVision v oblasti udržateľnosti vody získavajú ocenenie portorického vodohospodárskeho podniku (PRASA) už štvrtý rok za sebou.

Kostarický výrobný závod spoločnosti CooperVision získava prestížnu certifikáciu LEED® striebornej úrovne
Výrobnému zariadeniu spoločnosti CooperVision, ktoré vyrába kontaktné šošovky v kostarickej Alajuele, bola udelená prestížna certifikácia LEED® striebornej úrovne za jeho environmentálne uvedomelý dizajn a prevádzku.

Projekt environmentálnych inovácií roka*
Toto prestížne ocenenie je vyhradené pre projekt alebo technológiu, ktorá prináša jedinečné, merateľné výsledky.

Recycling Platinum Award*
Toto ocenenie sa udeľuje organizácii, ktorá je príkladom osvedčených postupov v oblasti alternatívnej energie a udržateľnosti.

Výnimočnosť v oblasti dodržiavania environmentálnych predpisov*
Spoločnosti CooperVision bolo dané uznanie za pokroky vo výrobných procesoch.

Štyri ceny za ochranu energie a vody*
Tieto ocenenia kladú dôraz na iniciatívy, ktoré znižujú ročnú spotrebu vody a energie.

 

* Juana Diaz, pracovisko v Portoriku.