MiSight® 1 day

Deti žijú aktívne a venujú sa rozmanitým činnostiam. Krátkozrakosť im však môže komplikovať nielen obľúbené aktivity, ako sú naháňačka či výlety s kamarátmi na bicykloch, ale aj sledovanie výkladu novej látky v škole. S rastom sa predpísané dioptrie môžu zväčšiť.

Našťastie existuje inovatívna technológia, ktorá spomaľuje progresiu krátkozrakosti1* a môže vášmu dieťaťu pomôcť spôsobom primeraným jeho veku: kontaktné šošovky MiSight® 1 day spoločnosti CooperVision. Jednodenné kontaktné šošovky MiSight® s technológiou ActivControl® nielenže korigujú krátkozrakosť, ale sú to aj prvé mäkké kontaktné šošovky, ktoré preukázateľne spomaľujú progresiu krátkozrakosti u detí vo veku 8 – 12 rokov v začiatkoch liečby.*1 Vďaka jednodenným kontaktným šošovkám MiSight® môže vaše dieťa primerane svojmu veku dosiahnuť jasné videnie, zbaviť sa okuliarov a venovať sa svojim obľúbeným aktivitám. 1,2,3.

Okrem toho za každú predanú kontaktnú šošovku MiSight® 1 day v USA venujeme 1 USD organizácii Plastic Bank®, ktorá prostredníctvom svojej celosvetovej siete zozbiera a zrecykluje rovnaké množstvo plastov6. Zberači v pobrežných komunitách dostávajú za zozbieraný materiál odmenu, ktorá im pomáha zabezpečiť základné rodinné potreby, ako sú potraviny, palivo na varenie, školné a zdravotné poistenie7. S jednodennými kontaktnými šošovkami MiSight® sa vaše dieťa môže tešiť z jasného videnia primeraného veku‡1,8 a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia. Zistite viac.

Funkcie, ktoré si zamilujete

Vďaka špeciálnej technológii ActivControl®*1 šošovky korigujú krátkozrakosť a spomaľujú jej progresiu u detí (vo veku 8 – 12 rokov na začiatku liečby) v priemere o 59 %.

Istá voľba pre vaše dieťa. Deti vo veku 8 – 15 rokov, ktoré nikdy nenosili kontaktné šošovky:

  • 95 až 100 % vekovo porovnateľných detí uviedlo, že uprednostňujú jednodenné kontaktné šošovky MiSight® 1 day pred nosením okuliarov.4
  • Deti vo veku 8 rokov boli schopné so šošovkami bezpečne manipulovať už po prvom nasadení.5

Mäkké kontaktné šošovky pre deti, ktoré sa ľahko používajú primerané ich veku.1

 

Pohodlné jednodenné kontaktné šošovky.

Nie ste si istí, ktoré kontaktné šošovky sú pre vás najvhodnejšie?

Absolvujte tento kvíz so štyrmi otázkami, aby ste zistili, ktoré z našich produktov najlepšie vyhovujú vašim potrebám.

Nájdite tie najvhodnejšie šošovky pre vás

* Indikácie na použitie: Mäkké (hydrofilné) jednodenné kontaktné šošovky MiSight® 1 day (omafilcon A) sú indikované na korekciu myopickej ametropie a spomalenie progresie krátkozrakosti u detí so zdravými očami, ktoré na začiatku liečby dosiahli vek 8 až 12 rokov a majú refrakciu -0,75 až 4,00 dioptrie (sférický ekvivalent) a astigmatizmus ≤ 0,75 dioptrie. Šošovka sa po každom vytiahnutí vyhodí.

** V porovnaní s jednodennými šošovkami na jedno videnie počas troch rokov.

$ MiSight® 1 day je definovaný podľa objednávky a zahŕňa produkt(y) MiSight® 1 day, ktoré predáva a distribuuje spoločnosť CooperVision v USA.  

Množstvo je definované ako hmotnosť. Čistá plastová neutralita je stanovená nákupom kreditov u organizácie Plastic Bank®. Jeden kredit predstavuje zber a premenu jedného kilogramu plastov, ktoré sa môžu dostať do vodných tokov alebo v nich skončiť. Spoločnosť CooperVision nakupuje kredity rovnajúce sa hmotnosti plastov v objednávkach MiSight® za 1 deň v rámci stanoveného časového obdobia. Obsah plastu v produkte MiSight® 1 day sa určuje podľa hmotnosti plastu v blistri, šošovke a sekundárnom obale vrátane laminátov, lepidiel a pomocných vstupov (napr. atramentu).

VA (LogMAR) > 6/6 (20/20) pri všetkých návštevách od vydania až po návštevu po 6 rokoch.
 
Literatúra:

1. Chamberlain P, et al. Trojročné randomizované klinické skúšanie šošoviek MiSight® na reguláciu krátkozrakosti. Optom Vis Sci. 2019;96(8):556 – 567.
2. Sulley A, et al. Wearer experience and subjective responses wth dual focus compared to spherical, single vision soft contact lenses in children during a 3-year clinical trial. Poster prezentovaný na konferencii AAO 2019, San Francisco, Kalifornia.
3. Chamberlain P, et al, Further comparison of myopia progression in new and established myopia control treatment (MiSight® 1 day) groups (Ďalšie porovnanie progresie krátkozrakosti v nových a dlhšie sledovaných skupinách s kontrolnou liečbou krátkozrakosti – MiSight® 1 day). Prezentácia na konferencii BCLA 2019, Manchester, Anglicko.
4. 95 – 100 % detí uprednostňuje kontaktné šošovky pred okuliarmi pri každej návšteve počas 36 mesiacov. Sulley A et al, Wearer experience and subjective responses with dual focus compared to spherical, single vision soft contact lenses in children during a 3-year clinical trial. Posterová prezentácia AAO 2019.
5. Deti, ktoré začali nosiť kontaktné šošovky vo veku 8 – 12 rokov, n = 130 @ 1 mesiac po vydaní. Chamberlain P et al., Trojročné randomizované klinické skúšanie šošoviek MiSight® na reguláciu krátkozrakosti. Optom Vis Sci 2019;96:556 – 567.
6. Údaje CVI on file, 2022.
7. Údaje CVI v dokumentácii, 2022. 8. Celkový počet komunít, ktorých sa dotkol panel vplyvu Plastic Bank, k 31. 12. 2022. https://plasticbank.com/faq/ethical-collection-communities.
8. Chamberlain P, Arumugam B, Jones D et al. Myopia Progression in Children wearing Dual-Focus Contact Lenses (Progresia myopie u detí, ktoré nosia dvojohniskové kontaktné šošovky): Zistenia za 6 rokov. Optom Vis Sci 2020;97(E-abstract):200038.