Voda je životne dôležitým zdrojom – pre naše podnikanie a pre komunity, v ktorých žijeme a pracujeme. Neustálym znižovaním nášho celkového využívania vody, zvyšovaním úsilia o opätovné použitie a recykláciu a lepším využívaním zozbieranej dažďovej vody každoročne šetríme milióny litrov vody. Nie je to len prínosom pre naše podnikanie, ale pomáhame tak chrániť miestne zásoby vody v komunitách, kde pôsobíme.

Prednosti

Opätovné používanie procesnej vody

V našom zariadení v Portoriku premyslené opätovné použitie vody z výrobného procesu v chladiacich vežiach šetrí ročne desiatky miliónov litrov vody.

Opätovné používanie dažďovej vody

Programy zberu dažďovej vody odvádzajú prirodzené zrážky na použitie na toaletách a v klimatizačných systémoch.

Minimalizácia dopytu a odpadu

Tieto snahy znižujú dopyt po vode dodávanej mestom o 35 % a každý mesiac udržujú 1,4 milióna galónov (5,299 milióna litrov) odpadových vôd mimo verejných čističiek vôd*.

Oceňované výsledky

Naše úsilie o ochranu vôd si získalo niekoľko ocenení – naposledy uznanie a cenu od portorického vodohospodárskeho podniku (PRASA) za dodržiavanie odbornosti pred čistením vody.

 

* 2016 – 2017. Údaje podliehajú zmenám.