Kariéra v spoločnosti CooperVision

Žiarivá budúcnosť začína tu

Kariéra v spoločnosti CooperVision  

Spoločnosť CooperVision je globálnym lídrom v oblasti výroby kontaktných šošoviek — každý deň sa snažíme pomáhať zlepšiť videnie ľudí po celom svete. Dosiahnutie tohto cieľa zahŕňa spoluprácu členov tímu so širokými zručnosťami, od vedcov a výskumníkov, cez odborníkov na výrobu a prevádzku, až po odborníkov na predaj a marketing.

Zamestnanci spoločnosti CooperVision sú hrdí na to, že sú proaktívni, inovatívni, flexibilní a priateľskí. To je silný odraz našej firemnej kultúry — a súčasť toho, prečo môže byť spoločnosť CooperVision skvelým pracoviskom aj pre vás.

Našim poslaním je žiarivá budúcnosť — pre našich zamestnancov, zákazníkov a tých, ktorí nosia naše kontaktné šošovky.

Radi sa na veci pozeráme trochu inak. Nazývame to zmenou perspektívy. A pre každého z nás, ktorý v spoločnosti pracuje, to znamená, že sa náš názor skutočne počíta, že sa podelíme o svoje nápady a máme vplyv.  

Radi niekam patríme. Pretože byť súčasťou niečoho skvelého je to, čo robí našu spoločnosť jednou z najlepších. Ceníme si rozmanitosť, pretože keď máte rôzne perspektívy, vidíte oveľa viac.

Sme ambiciózna spoločnosť. A aby sme mohli dosiahnuť naše ciele, pomôžeme vám dosiahnuť tie vaše.

Prečo pracovať v spoločnosti CooperVision?

Naši ľudia sú vždy na prvom mieste

V spoločnosti CooperVision začína naše úsilie zlepšovať životy našimi zamestnancami. Zaviazali sme sa rozvíjať ľudí ako kľúčový globálny diferenciátor a naše najdôležitejšie aktívum. Podporujeme zamestnancov, aby uspeli a odmeňujeme skvelé myslenie a tvrdú prácu patričným platom, komplexnými benefitmi a špeciálnym zameraním sa na zdravie a pohodu. Náš záväzok voči našim kľúčovým hodnotám a rôznorodej, inkluzívnej kultúre zameranej na zamestnancov podporuje hlboko angažovanú a vysokovýkonnú organizáciu.

Našim poslaním je žiarivá budúcnosť — pre našich zamestnancov, zákazníkov a tých, ktorí nosia naše kontaktné šošovky.

To, čo robíme každý deň, je úžasné — pomáhame zlepšovať videnie ľudí na celom svete. Je to viac než len výroba kontaktných šošoviek, je to o poskytovaní slobody a sebavedomia tým, ktorí kontaktné šošovky nosia.

Každý má pri uskutočňovaní tohto cieľa svoju úlohu — počíta sa príspevok každého z nás, bez ohľadu na vašu úlohu alebo skúsenosti. Preto vás spoločnosť CooperVision bude vo všetkom, čo robíte, podporovať.

Využite rozsiahle možnosti školenia a osobného rozvoja. Zapojte sa do špičkového vývoja nových produktov. Získajte prehľad a inšpiráciu zo spolupráce s tímami na celom svete. Ako súčasť rôznorodého, progresívneho a zdravého globálneho podnikania vám pomôžeme dosiahnuť váš plný potenciál a ešte oveľa viac.

Spoločnosť CooperVision je priemyselnými organizáciami a našimi vlastnými zamestnancami uznávaná ako vynikajúce miesto na prácu.

V spoločnosti CooperVision je všetko, čo robíme, založené na štyroch základných hodnotách:
Sme zanietení

Všetko, čo robíme, robíme s odbornosťou, zameraním a odhodlaním. Neprestávame, kým našu prácu neurobíme správne, podľa odborníkov v oblasti starostlivosti o oči, nositeľov kontaktných šošoviek a nás samých.

Swipe to learn more about our values.
Sme vynaliezaví

Neustále sa snažíme objavovať kreatívne, originálne a efektívne spôsoby, ako vylepšiť kontaktné šošovky, ktoré vyrábame, posilniť vzťahy, ktoré vytvárame a čo najlepšie využiť každú príležitosť.

Swipe to learn more about our values.
Sme priateľskí

Sme otvorení, prístupní a ľahko sa s nami obchoduje. Vždy sa snažíme robiť to, čo je v najlepšom záujme ľudí, s ktorými spolupracujeme: odborníkov v oblasti starostlivosti o oči, nositeľov kontaktných šošoviek a našich kolegov.

Swipe to learn more about our values.
Sme partneri

Spolupracujeme s inými a budujeme silné vzťahy založené na čestnosti, úprimnosti, dôvere a rešpekte. Ceníme si tímovú prácu a vieme, že spoluprácou s odborníkmi v oblasti starostlivosti o oči, nositeľmi kontaktných šošoviek a zamestnancami dosiahneme oveľa viac, ako keď budeme sami.

Swipe to learn more about our values.
Sme zanietení
Sme vynaliezaví
Sme priateľskí
Sme partneri

Hover over icons to learn more about our values.

Sme zanietení

Všetko, čo robíme, robíme s odbornosťou, zameraním a odhodlaním. Neprestávame, kým našu prácu neurobíme správne, podľa odborníkov v oblasti starostlivosti o oči, nositeľov kontaktných šošoviek a nás samých.

Sme vynaliezaví

Neustále sa snažíme objavovať kreatívne, originálne a efektívne spôsoby, ako vylepšiť kontaktné šošovky, ktoré vyrábame, posilniť vzťahy, ktoré vytvárame a čo najlepšie využiť každú príležitosť.

Sme priateľskí

Sme otvorení, prístupní a ľahko sa s nami obchoduje. Vždy sa snažíme robiť to, čo je v najlepšom záujme ľudí, s ktorými spolupracujeme: odborníkov v oblasti starostlivosti o oči, nositeľov kontaktných šošoviek a našich kolegov.

Sme partneri

Spolupracujeme s inými a budujeme silné vzťahy založené na čestnosti, úprimnosti, dôvere a rešpekte. Ceníme si tímovú prácu a vieme, že spoluprácou s odborníkmi v oblasti starostlivosti o oči, nositeľmi kontaktných šošoviek a zamestnancami dosiahneme oveľa viac, ako keď budeme sami.

Rastieme na celom svete.

Spoločnosť CooperVision je globálnym lídrom v našom odvetví a naďalejrastie.

Radi si vravíme „malá veľká spoločnosť“, pretože aj keď sme jedným z najväčších výrobcov mäkkých kontaktných šošoviek na svete, nikdy sme nestratili podnikateľského ducha, ktorý nás poháňa.

Naše kontaktné šošovky sa vyrábajú na troch kontinentoch a predávajú sa vo viac ako 130 krajinách.1 V roku 2019 sa ako súčasť nášho záväzku byť globálnym  občanom spoločnosť CooperVision a naša materská organizácia CooperCompanies pripojili k veľkým korporáciám, neziskovým organizáciám a vládam na celom svete v rámci oficiálneho pripojenia sa k cieľom OSN pre udržateľný rozvoj, globálnemu rámcu a akčným plánom na ukončenie chudoby, ochranu planéty a zabezpečenie prosperity a mieru pre všetkých do roku 2030.

 
 

Ako súčasť našej globálnej misie zlepšovania videnia, spoločnosť CooperVision je vedúcim sponzorom organizácie Optometry Giving Sight (OGS), globálnej iniciatívy založenej v roku 2003 s cieľom pomôcť 1,22 miliarde ľudí na celom svete — vrátane desiatok miliónov detí — ktorí trpia slepotou alebo zrakovým postihnutím z dôvodu nedostatočného prístupu k vyšetreniam očí a primeranej korekcie refrakčnej chyby.

Podujatiami zameranými na získavanie finančných prostriedkov na pracoviskách spoločnosti CooperVision na celom svete, programami zliav pre pacientov, marketingovými kampaňami zameranými na podporu dobrých vecí a každoročným príspevkom spoločnosti, ktorý vyrovnáva príspevky zamestnancov sme pre OGS vyzbierali viac ako 3 milióny USD.*

Spoločnosť CooperVision je obchodná jednotka spoločnosti CooperCompanies, poprednej, verejne obchodovanej globálnej spoločnosti v oblasti zdravotníckych pomôcok s príjmami viac ako 2,5 miliardy USD. Spoločnosť CooperCompanies, ktorá bola založená pred šiestimi desaťročiami ako malá, súkromná zdravotnícka spoločnosť je odhodlaná vyvíjať produkty a služby, ktoré pomáhajú zlepšovať životy každého jedného z nás.

* Údaje za rok 2019.

Referencie:
1 CooperVision dáta zo súboru, 2020. CooperVision mäkké a špeciálne kontaktné šošovky.