„Jasnejšie príležitosti“ — Aby sme mohli dosiahnuť naše ciele, pomôžeme vám dosiahnuť tie vaše.

Využite rozsiahle možnosti školenia a osobného rozvoja. Zapojte sa do špičkového vývoja nových produktov. Získajte prehľad a inšpiráciu zo spolupráce s tímami na celom svete.

Naše globálne programy rozvoja zahŕňajú:

Inkluzívne vedenie

Spoločnosť CooperVision našim výkonným pracovníkom a vedúcim poskytuje programy zamerané na inkluzivitu. Tieto školenia sa zameriavajú na zložitosť vedenia rôznorodých organizácií a tímov, ako aj na poskytovanie služieb rôznym zákazníkom bez podvedomých predsudkov.

Rozvoj vyššieho vedenia

Pre našich vyšších vedúcich pracovníkov máme niekoľko špecializovaných programov, vrátane programu 360° spätnej väzby , ktorý je podporovaný 6-mesačným koučovaním. Prístup tohto programu je založený na silných stránkach a je navrhnutý tak, aby poskytoval cielenú spätnú väzbu a návrhy na rozvoj.

Poskytujeme tiež program rozvoja vedenia, ktorý sa zameriava na obchodnú stratégiu, strategické plánovanie, vedenie zmien a vedúce tímy. Našich programov sa zúčastňujú skupiny s rôznymi funkciami na celom svete, čo vám poskytne množstvo interných príležitostí na networking.

Riadenie ľudí

Naše programy rozvoja manažérov sa zameriavajú na správanie sa vedúcich pracovníkov, ako je vedenie výkonnosti, efektívna komunikácia a emocionálna inteligencia.

Globálny program stáží

Spoločnosť CooperVision ponúka platené stáže, ktoré inšpirujú študentov, aby rozšírili svoje obzory mimo školských lavíc a získali praktické skúsenosti pri spolupráci s poprednými odborníkmi z odvetvia. Ponúkame stáže v rôznych funkciách, vrátane pozícií vo finančnom oddelení, oddelení ľudských zdrojov, marketingu a ďalších. Pripravte sa na vysoko pôsobivý, projektovo zameraný program, ktorý vás bude motivovať k získaniu a vylepšeniu vašich vodcovských schopností a networkingu, aby ste tak vytvorili bezkonkurenčný základ pre vašu kariéru. Naši stážisti pochádzajú z univerzít a vysokých škôl po celom svete a študujú rôzne obory, vrátane účtovníctva, reklamy, inžinierstva, marketingu a ďalších.