Spoločnosť CooperVision navrhuje a vyrába inovatívne a vysokokvalitné kontaktné šošovky, ktoré spĺňajú široké spektrum potrieb používateľov. Neustále vykonávame rozsiahly výskum a vývoj v oblasti optickej vedy. Úzko spolupracujeme s odborníkmi na starostlivosť o oči, ktorí nám pomáhajú identifikovať meniace sa potreby nositeľov kontaktných šošoviek na celom svete.

Spolupracujeme s odborníkmi na starostlivosť o oči, pozorne počúvame ich podnety a poskytujeme im poznatky, podporu a nástroje na riadenie ich praxe a pomáhame zabezpečiť, aby nositeľom šošoviek odporučili tie najvhodnejšie kontaktné šošovky pre korekciu zraku, ktoré vyhovujú ich rozpočtu a životnému štýlu.

V spoločnosti CooperVision veríme, že úspech našej spoločnosti je založený na úspechu a pohode našich zamestnancov. Zaviazali sme sa vytvoriť rôznorodé pracoviská s rozsiahlym systémom podpory, poskytovať príležitosti pre osobný a profesionálny rast a mať silný vzťah s komunitami, v ktorých žijú a pracujú naši zamestnanci.

Všetko, čo v spoločnosti CooperVision robíme, je založené na štyroch základných hodnotách:

Sme zanietení

Všetko, čo robíme, robíme s odbornosťou, zameraním a odhodlaním. Neprestávame, kým našu prácu neurobíme správne, podľa odborníkov v oblasti starostlivosti o oči, nositeľov kontaktných šošoviek a nás samých.

Sme vynaliezaví

Neustále sa snažíme objavovať kreatívne, originálne a efektívne spôsoby, ako vylepšiť kontaktné šošovky, ktoré vyrábame, posilniť vzťahy, ktoré vytvárame a čo najlepšie využiť každú príležitosť.

Sme priateľskí

Sme otvorení, prístupní a ľahko sa s nami obchoduje. Vždy sa snažíme robiť to, čo je v najlepšom záujme ľudí, s ktorými spolupracujeme: odborníkov v oblasti starostlivosti o oči, nositeľov kontaktných šošoviek a našich kolegov.

Sme partneri

Spolupracujeme s inými a budujeme silné vzťahy založené na čestnosti, úprimnosti, dôvere a rešpekte. Ceníme si tímovú prácu a vieme, že spoluprácou s odborníkmi v oblasti starostlivosti o oči, nositeľmi kontaktných šošoviek a zamestnancami dosiahneme oveľa viac, ako keď budeme sami.