Náš záväzok voči zdraviu a pohode

Spoločnosť CooperVision je odhodlaná pomáhať zlepšovať životy na celom svete. Toto odhodlanie začína podporou zdravia a pohody našich zamestnancov a komunít, v ktorých žijú a pracujú.

Podporujeme našich ľudí

Ponúkame robustný globálny program zdravia a pohody, ktorý poskytuje rôzne aktivity a programy organizované lokálne na pracoviskách po celom svete, ktoré majú významný vplyv na naše tímy. V spoločnosti CooperVision uplatňujeme holistický prístup k zdraviu a pohode a naši zamestnanci zohrávajú aktívnu úlohu pri riadení tohto dlhodobého programu.

Zamestnanci z celej spoločnosti CooperVision pracujú ako dobrovoľníci pre zdravie a pohodu. Každému dobrovoľníkovi poskytneme školenie a zdroje, ktoré pomáhajú pri uskutočňovaní programu na miestnom pracovisku. Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou aktivít zdravia a pohody, organizujú podujatia, ako sú napríklad zdravotné veľtrhy, prechádzky/behy pre dobrú vec, zbierky odevov, fitness aktivity, zdravé stravovanie a iné aktivity na pracovisku, ktoré súvisia so zdravým a pohodou.

Podporujeme naše komunity

V spoločnosti CooperVision sa zaväzujeme podporovať komunity, v ktorých žijeme a pracujeme. Spolupracujeme s organizáciami, ktoré významne ovplyvňujú miestne a globálne prostredie a zdieľame naše odhodlanie podporovať zdravší život, komunity a životné prostredie.

Podporujeme našich zamestnancov pri aktívnej účasti na miestnych kultúrnych, environmentálnych a charitatívnych projektoch, ktoré sú pre nich obzvlášť významné, od čistenia parkov a pláží, cez zbierky oblečenia, potravín a potrieb pre školy až po podujatia pre miestne charitatívne organizácie a stovky ďalších hodnotných aktivít.

Výskumné a vývojové tímy spoločnosti CooperVision v Kalifornii spolupracovali s miestnou neziskovou organizáciou Kids Against Hunger a zabalili viac ako 11 000 jedál pre hladné deti v oblasti Bay Area.

Spoločnosť CooperVision France sponzorovala benefičný beh pre Adrien Association, ktorá pomáha chorým deťom v núdzi. Vyzbierané finančné prostriedky sa použili na organizáciu zábavného dňa v Paríži pre tieto deti.

Tím vedenia spoločnosti CooperVision v Japonsku podporil asociáciu Shanti Volunteer Association, ktorá darovala obrázkové knihy deťom v utečeneckých táboroch v siedmich ázijských krajinách.

Tím spoločnosti CooperVision Puerto Rico spolupracoval s tímom organizácie Scuba Dogs na čistení miestnej pláže v rámci Medzinárodného čistenia pobrežia.