Stále hľadáme nové spôsoby, ako šetriť energiu minimalizovaním spotreby a využívaním čistých energetických zdrojov všade, kde je to možné. Pomáhame profitovať z našich skúseností aj ostatným, a to zdieľaním osvedčených postupov s našimi partnermi, priemyslom a ďalšími podobne zmýšľajúcimi podnikmi.

Prednosti

Prevádzkovanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Všetky naše prevádzky v Rochesteri, štát NY, sú poháňané 100 % obnoviteľnou elektrickou energiou na báze veternej energie - okrem toho zariadenie v Spojenom kráľovstve prevádzkujeme s využitím 100 % obnoviteľnej elektrickej energie z biomasy. Toto úsilie je súčasťou nášho stáleho záväzku používať čisté zdroje energie všade, kde je to možné, vrátane geotermálnej, slnečnej, vodnej, veternej energie a biomasy.

Efektívnejšie osvetlenie

Na osvetlenie spoločných priestorov a zníženie spotreby elektrickej energie využívame prirodzené svetlo a v mnohých našich výrobných a distribučných centrách sme prešli na vysoko efektívne systémy osvetlenia.

Inštalácia pokročilých riadiacich systémov

Budujeme energetickú efektívnosť v lokalitách po celom svete, vrátane modernizácie systémov na správu budov, osvetlenia podľa pohybu a fólií na ochranu pred teplom.