Urobte si náš kvíz a zistite, či sa vaše dieťa môže stať krátkozrakým, a čo robiť, ak už krátkozraké je.
Krátkozrakosť, tiež označovaná ako myopia, je zraková chyba, ktorá obvykle začína v detstve. Väčšinou vyžaduje aj to, aby krátkozraký používal na ostré videnie okuliare alebo kontaktné šošovky. Napríklad na čítanie zo školskej tabule v triede alebo ostré videnie textov na televízore.
Čo spôsobuje krátkozrakosť?
Existujú dva hlavné faktory, ktoré môžu viesť k tomu, že vaše dieťa bude viac ohrozené vznikom a rozvojom krátkozrakosti – rodinná anamnéza a životný štýl. Okrem toho sú tu však ešte ďalšie faktory, ktoré doteraz nie sú známe alebo úplne pochopené.
Ako krátkozrakosť ovplyvňuje moje dieťa?
Tak ako vaše dieťa rastie, môže potrebovať aj stále silnejšiu korekciu zraku. Už aj nízka korekcia krátkozrakosti u malých detí je známkou toho, že sú na začiatku svojej životnej cesty s krátkozrakosťou. A ako porastú, ich korekcia pravdepodobne porastie s nimi. Pozrite sa, ako sa krátkozrakosť mení v priebehu času
FPO - visual from myopia simulator