Udržanie pacientov a komunikácia

top-patient-communication-plan

Mnoho pacientov sa na svoj vzťah s očným lekárom pozerá cez pomerne obmedzenú optiku. Objednajú sa k nemu, keď potrebujú nový predpis alebo keď sa necítia vo svojej koži. V iných prípadoch však očného špecialistu nevyhľadávajú.

Pacienti nemusia vedieť o výhodách, ktoré im môže priniesť väčšia angažovanosť v oblasti zdravia očí, ani ako sa majú angažovať viac.

To predstavuje veľkú príležitosť pre očných špecialistov. Každá kapitola života prináša pacientom nové problémy a obavy spojené s videním – a očným špecialistom nové príležitosti, ako im môžu pomôcť. Čím efektívnejšie dokážu oční špecialisti pacientom pomôcť prekonať jednotlivé medzníky, tým budú pre nich cennejší a lojalita pacientov bude väčšia. Získanie lojality v prospech vašich pacientov a vašej praxe závisí od toho, či máte efektívny komunikačný plán celého životného cyklu.

Identifikovanie jednotlivých medzníkov

Najlepšie komunikačné plány sa vyznačujú jasným pochopením rozličných štádií a medzníkov v životnom cykle pacientov. Napríklad pacienti, ktorí študujú alebo dlhé hodiny pracujú pri počítači, môžu mať príznaky digitálnej únavy očí. Pacienti nad 40 rokov môžu mať ťažkosti so vznikajúcou presbyopiou. U pacientov nad 60 rokov existuje vysoké riziko vzniku sivého zákalu.

Zmapujte jednotlivé štádiá životného cyklu a priraďte k nim príslušné odporúčania, služby, procedúry a produkty, napríklad kontaktné šošovky korigujúce príznaky digitálnej únavy očí. Zoznam optimalizujte tak, aby ste zdôraznili špeciálne ponuky, služby a silné stránky vašej praxe. Vďaka tejto pomôcke budete vedieť, kedy máte pacienta osloviť s novou témou, a aké sú vaše relevantné strategické ciele. Potom si môžete určiť jednotlivé komunikačné body a druhy marketingových materiálov pre každé štádium.

Prispôsobenie a optimalizácia

Najúčinnejšie spôsoby implementácie dlhodobého komunikačného plánu sa budú líšiť v závislosti od cieľov, preferencií pacientov a zdrojov dostupných pre každú prax. Je reálne oslovovať pacientov každý mesiac alebo je komunikácia raz za štvrťrok maximum, ktoré vám umožňujú personálny stav a rozpočet? Máte pacientov, ktorí čakajú, že sa im ohlásite len vtedy, keď sa blíži ich termín? Aké typy komunikácie pre vás generujú viac návštev? Máte pacientov nosiacich len okuliare, ktorí sa u vás informovali o kontaktných šošovkách, no odkladajú ich vyskúšanie?

Využívaním systému na riadenie vzťahu s pacientmi, ako je napríklad WebSystem3, môžu zariadenia efektívnejšie sledovať pacientov, aby im prispôsobili obsah a frekvenciu komunikácie na mieru a optimalizovali svoju návratnosť investícií. Bez ohľadu na to, v ktorej fáze sa pacienti nachádzajú, môžete vystupovať ako zdroj riešení ich potrieb súvisiacich so zrakom.