Digitálna únava očí

top-digital-eye-fatigue

Smartfóny, počítačové obrazovky, elektronické čítačky kníh, inteligentné hodinky – podľa štúdie zrealizovanej v roku 2014 spoločnosťou The Nielsen Company vlastní každý Američan v priemere štyri digitálne zariadenia a prezeraním obsahu na týchto zariadeniach strávi až 60 hodín týždenne.

Nadmerné a každodenné používanie týchto zariadení môže viesť k vzniku digitálnej únavy očí – očnému diskomfortu a poruchy zraku, ktorá sa prejaví po dvoch či viacerých hodinách používania digitálnych zariadení. Najčastejšie a najnepríjemnejšie príznaky digitálnej únavy očí sú únava oka a suché oko.1

Takmer 70 % dospelých ľudí v Spojených štátoch amerických uvádza, že pociťuje príznaky digitálnej únavy očí.2 Najviac postihnutí sú dvadsiatnici – príznaky pociťuje 73 %.3

Únava oka a suché oko

Hoci počet hodín, ktoré osoba strávi používaním digitálnych zariadení, rozhodne zohráva dôležitú úlohu (30 % dospelých Američanov strávi denne viac než deväť hodín používaním digitálnych zariadení3), pre mnohých používateľov môžu predstavovať problém aj typy obrazoviek či menenie jednotlivých zariadení. Používatelia môžu napríklad v snahe zmierniť nepohodlie spôsobené odrazmi či vyžarovaním škúliť alebo prižmurovať oči.

Odlišnosti v miere vyžarovania, odrazov a jasu spôsobujú problémy so žmurkaním, ktoré sa výrazne podieľajú na nestabilite slzného filmu a vysychaní očí. Bolo preukázané, že intenzívnym používaním počítačovej obrazovky dochádza k zníženej miere žmurkania, čo narúša normálnu tvorbu sĺz a zvyšuje mieru expozície rohovky.4

No počet žmurknutí nie je jediné, na čom záleží. Stabilitu slzného filmu ovplyvňuje aj úplnosť týchto žmurknutí. Pri nedostatočnom žmurkaní sa nielenže nepokryje povrch oka tak, ako je to potrebné, ale môže to dokonca znížiť zrakovú ostrosť a zapríčiniť rozmazané videnie.4

Nositelia kontaktných šošoviek môžu pociťovať akútnejší pocit suchého oka než nositelia okuliarov.3 Až 85 % nositeľov kontaktných šošoviek používajúcich digitálne zariadenia pociťuje najmenej jeden príznak spojený so suchým okom – v porovnaní so 71 % používateľov digitálnych zariadení, ktorí ich nenosia.2

Keďže 90 % pacientov, ktorí pociťujú očný diskomfort z používania digitálnych zariadení, sa s tým nezverí svojmu očnému špecialistovi, veľa z nich sa môže domnievať, že sa s tým nedá nič robiť. Teraz nadišiel ten správny čas porozprávať sa s pacientom. Treba mu položiť dôležité otázky týkajúce sa jeho životného štýlu, napríklad:

  • Aké typy digitálnych zariadení (smartfón, tablet, prenosný počítač atď.) používate?
  • Koľko hodín denne strávite používaním digitálnych zariadení?
  • V akom stave sú vaše oči po dlhodobom používaní digitálneho zariadenia, prípadne po náročnom dni strávenom pri digitálnom zariadení?

Niektorí oční špecialisti riešia problém digitálnej únavy očí radami na zmenu správania, napríklad: častejšie žmurkajte, v pravidelných prestávkach si oddýchnite od digitálneho zariadenia sledovaním objektov v diaľke (pravidlo 20/20/20), zväčšte si písmo v digitálnom zariadení, upravte si vzdialenosť od obrazovky. Tento typ odporúčaní však nie je veľmi úspešný pre nepraktickosť v mnohých situáciách či zábudlivosť pacientov.

Niektorí oční špecialisti takýmto ľuďom odporúčajú určité produkty, ale tiež môže ísť len o čiastočné riešenie ich problému. Ide o produkty ako filtre obrazovky, okuliare určené na prácu pri počítači či kontaktné šošovky na zmiernenie príznakov týkajúcich sa suchého oka. V prípade nositeľov kontaktných šošoviek môže digitálna únava očí znamenať, že potrebujú zmeniť materiál šošovky, optický dizajn či roztok. Preto je dôležité, aby ste sa s pacientom dôkladne pozhovárali a určili ďalší postup.

 

1 Meyer D, Huenink S, Rickert P, Kollbaum P, Chamberlain P. Symptoms associated with eye fatigue in soft contact lens wearers (Symptómy spojené s únavou očí u nositeľov mäkkých kontaktných šošoviek). Odborná prednáška z výročnej schôdze Americkej akadémie optometristov (American Academy of Optometry); október 2015; New Orleans, LA, USA.

 2 Hall L, Coles-Brennan C. Digital eye strain: more screen time = more digital eye strain (Digitálna únava očí: vyšší počet hodín pri obrazovke = väčšia digitálna únava očí). Contact Lens Spectrum. 2015;30:38 – 40.

 3 Keeping up with ocular fatigue in the digital era [Clinical Education] (Ako držať krok s únavou očí v digitálnej ére [klinické vzdelávanie]). Contact Lens Spectrum. 2016;31:3 – 10.

 4 Portello JK, Rosenfield M, Chu CA. Blink rate, incomplete blinks and computer vision syndrome (Miera žmurkania, neúplnosť žmurknutí a syndróm počítačového videnia). Optom Vis Sci. 2013;90(5):482 – 487.