Nástroje a kalkulačky

Určite chcete všetkým svojim pacientom, ktorí nosia kontaktné šošovky, vybrať najvhodnejší produkt a zaistiť im maximálne pohodlie a zrakovú ostrosť. Sme tu na to, aby sme vám s tým pomohli.

Využite nástroje a kalkulačky kontaktných šošoviek nižšie.* Slúžia na to, aby vám pomohli zaistiť najúčinnejší výber aplikácie, najlepšiu starostlivosť o pacientov a efektívny pracovný postup v rámci vašej praxe.

tc-spectacles-icon

Kalkulačka na konverziu predpisu na okuliare

Jednoducho skonvertujte pacientov predpis na okuliare na príslušné parametre kontaktných šošoviek.

tc-inspect-icon

Efronova klasifikačná stupnica

Štandardná referencia pre klinickú prax, ktorá umožňuje definovať 16 stavov prednej časti oka súvisiacich s nosením kontaktných šošoviek.

* Kalkulačky sú určené ako pomôcka pre očných špecialistov. Neslúžia ako náhrada odbornej aplikácie kontaktných šošoviek kvalifikovaným očným špecialistom.