Silikón-hydrogél

top-silicone-hydrogel-versus-hydrogel

Takmer 20 rokov po uvedení na trh sa silikón-hydrogélové (SiHy) kontaktné šošovky stali prvou voľbou očných špecialistov. Silikón-hydrogélové šošovky takmer eliminovali účinky hydrogélových šošoviek súvisiace s hypoxiou. V roku 2015 nosilo až 81 % amerických pacientov silikón-hydrogélové šošovky v porovnaní s tradičnými hydrogélovými šošovkami.1

Prvé silikón-hydrogélové jednodňové jednorazové sférické šošovky prišli na trh v roku 2008 a tento technologický prelom si rýchlo získal obľubu, pretože priniesol silikón-hydrogélové jednodňové jednorazové sférické, torické a multifokálne šošovky na predpis.2

Silikón-hydrogélové šošovky majú vyššiu priepustnosť Dk/t ako hydrogélové šošovky, a preto nositelia silikón-hydrogélových šošoviek vo všeobecnosti nepociťujú účinky obmedzeného okysličovania rohovky. Možné nežiaduce účinky:2

  • Zdurenie rohovky
  • Epitelové mikrocysty
  • Zmeny refrakčnej chyby a distorzia rohovky
  • Limbálna hyperémia
  • Korneálna vaskularizácia

Okrem prenosu kyslíka by očných špecialistov mohli pri odporúčaní silikón-hydrogélových šošoviek pacientom, ktorí v súčasnosti nosia hydrogélové šošovky, zaujímať možné kozmetické výhody. V štúdiách oční špecialisti uvádzajú zvýšenú viditeľnosť začervenania očí a zníženú čírosť rohovky u nositeľov hydrogélových šošoviek v porovnaní s osobami, ktoré nenosia kontaktné šošovky.3, 4 Na druhej strane uvádzajú, že nepostrehli žiadny viditeľný rozdiel medzi nositeľmi silikón-hydrogélových šošoviek a osobami, ktoré kontaktné šošovky nenosia.5

Mnohí oční špecialisti predpokladali, že hydrogélové šošovky musia byť menej pohodlné ako silikón-hydrogélové šošovky, a to z dôvodu ich vyššej elasticity. Literatúra nemá na toto tvrdenie jednoznačný názor, keďže výsledky skúšania môžu byť výrazným spôsobom ovplyvnené dizajnom použitým pri skúšaní a rozmanitými skupinovými vlastnosťami konkrétnych šošoviek. To, do akej miery ovplyvňuje elasticita akékoľvek potenciálne rozdiely v pohodlí nosenia hydrogélových a silikón-hydrogélových šošoviek, nie je jasné.6, 7

Štúdie však ukázali, že keď pacienti zamenia hydrogélové za silikón-hydrogélové šošovky, subjektívna miera pohodlia sa naozaj zlepšuje. Svoju úlohu môžu zohrávať ostatné faktory nezohľadňujúce alebo zahŕňajúce elasticitu, napríklad prenos kyslíka alebo dizajn okraja.6

Silikón-hydrogélové šošovky ponúkajú vysokú mieru prenosu kyslíka, viacero kozmetických výhod a výhod z hľadiska pohodlia nosenia a sú dostupné na predpis v rôznych variantoch. Vďaka všetkým týmto vlastnostiam sa odporúčajú ako štandardný materiál na výrobu kontaktných šošoviek uprednostňovaný pred hydrogélom.2

 

1 Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, et al. International contact lens prescribing in 2015. (Celosvetové predpisovanie kontaktných šošoviek v roku 2015.) Contact Lens Spectrum. 2016;31(1):24-29.

2 Fonn D, Sweeney D. The benefits of silicone hydrogel daily disposable lenses. (Výhody silikón-hydrogélových jednodňových jednorazových šošoviek.) Contact Lens Spectrum. 2015;30:42-45.

3 Sweeney DF, Gauthier C, Terry R. The effects of long-term contact lens wear on the anterior eye. (Účinky dlhodobého nosenia kontaktných šošoviek na prednú časť oka.) Invest Ophthalmol Vis Sci. 1992;33(S):1293.

4 Morgan PB, Chamberlain P, Moody K, Maldonado-Codina C. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. (Fyziológia oka a pohodlie nových nositeľov jednodňových jednorazových silikón-hydrogélových kontaktných šošoviek.) Cont Lens Anterior Eye. 2013;36(3):118-125.

5 Covey M, Sweeney DF, Terry R, Sankaridurg PR, Holden BA. Hypoxic effects on the anterior eye of high-Dk soft contact lens wearers are negligible. (Hypoxické účinky na prednú časť oka nositeľov mäkkých kontaktných šošoviek s vysokou priepustnosťou kyslíka sú zanedbateľné.) Optom Vis Sci. 2001;78(2):95-99.

6 Jones L, Brennan NA, González-Méijome J, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: report of the contact lens materials, design, and care subcommittee. (Medzinárodný workshop TFOS zameraný na nepohodlie pri nosení kontaktných šošoviek: správa podkomisie pre materiály, dizajn kontaktných šošoviek a starostlivosť o ne.) Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54(11):TFOS37-TFOS70.


7 Guillon M. Are silicone hydrogel contact lenses more comfortable than hydrogel contact lenses? (Sú silikón-hydrogélové kontaktné šošovky pohodlnejšie ako hydrogélové kontaktné šošovky?) Eye Contact Lens. 2013;39(1):86-92.