Užitočné informácie týkajúce sa COVID-19 a používania kontaktných šošoviek pre optometristov

CooperVision starostlivo sleduje výskyt ohnísk nového koronavírusu, ktorý sa začal šíriť v roku 2019 (COVID-19). Našou prioritou je bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov (nositeľov kontaktných šošoviek aj očných špecialistov), partnerov a verejnosti.

V súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že v dôsledku používania kontaktných šošoviek hrozí zvýšené riziko infekcie alebo nakazenia koronavírusmi. Nezabudnite svojich zákazníkov motivovať k dodržiavaniu prísnych hygienických opatrení, ako je dôkladné umývanie rúk a optimálne postupy nosenia kontaktných šošoviek a starostlivosť o ne. Patrí medzi ne dôsledná výmena šošoviek podľa odporúčaného plánu, hygiena puzdra pre opakovane použiteľné šošovky a nepoužívanie kontaktných šošoviek, pokiaľ sa ich nositeľ necíti zdravý (najmä ak má príznaky nachladenia alebo chrípky).

Upozornite tiež svojich zákazníkov, aby sa nedotýkali očí, najmä vo vysokorizikových prostrediach.

Zákazníci si môžu prečítať viac o používaní a starostlivosti o kontaktné šošovky na https://coopervision.cz/vse-o-kontaktnich-cockach?field_cv_about_contacts_category_tid[]=161

Ako váš partner sa chceme uistiť, že máte príslušné informácie, ktoré potrebujete pre zvládnutie svojej praxe v tejto náročnej dobe. Nižšie nájdete ďalšie zdroje informácií týkajúce sa COVID-19 a používania kontaktných šošoviek.

Najuznávanejší odborníci na kontaktné šošovky rozptyľujú dezinformácie týkajúce sa ochrany pred koronavírusom  (COVID-19) pre nositeľov kontaktných šošoviek
https://core.uwaterloo.ca/news/top-contact-lens-experts-dispel-misinformation-regarding-coronavirus-covid-19-protections-for-contact-lens-wearers

 

Pokyny BCLA: Používanie kontaktných šošoviek a koronavírus (COVID-19)
https://bcla.org.uk/Public/Consumer/COVID-19--Coronavirus--Contact-Lens-Care-Guidance/Public/Consumer/Contact-Lens-Wear-and-Coronavirus-guidance.aspx

 

CORE radí nositeľom kontaktných šošoviek v bezpečnom používaní uprostred obáv z COVID-19, zdôrazňujte správnu hygienu rúk
https://www.prnewswire.com/news-releases/core-advises-contact-lens-wearers-on-safe-use-amidst-covid-19-concerns-reinforces-proper-hand-hygiene-301021849.html

 

WHO: Otázky a odpovede týkajúce sa koronavírusu (COVID-19)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

 

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC): Zhrnutie situácie o COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

More Blog Posts