OptiExpert™ privacy policy

Právna doložka

“OptiExpert™ je vzdelávací, referenčný a informačný nástroj pre očných špecialistov. Oční špecialisti môžu využívať túto aplikáciu k porovnaniu svojich výsledkov, ale aplikácia nie je určená k vytváraniu klinických hodnotení. OptiExpert™ nie je nástroj ktorý by zastupoval alebo poskytoval pomoc očného špecialistu.

Pokiaľ ukladáte osobné dáta klientov alebo iné osobné dáta do aplikácie, ptak ste plne zodpovední za ich použitie a splnenie všetkých potrebných bezpečnostných opatrení vyžadovaných príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Ako osoba zodpovedná za nakladanie s osobnými údajmi ste povinný sa presvedčiť o bezpečnostných postupoch v tejto aplikácii a posúdiť, či sú dostatočné pre ochranu osobných údajov vrátane údajov o vašich klientoch. Môžete tiež zmeniť prístupové heslo do aplikácie ako ďalší krok k zvýšeniu ochrany a bezpečnosti.

Ochrana osobných údajov

OptiExpert™ využíva Google Analytics, ktorý anonimne zhromažďuje dáta o používaní tejto aplikácie. Analitické dáta o používaní OptiExpert™ sú poskytnuté do CooperVision, kde sú využívané k postupnému vylepšovaniu funkcií aplikácie. Používaním aplikácie OptiExpert™ vyjadrujete svoj súhlas s týmto postupom. Užívateľské dáta (ako sú záznamy o klientoch) uložená v OptiExpert™ sa nezhromažďujú a nezdieľajú.