Všeobecné podmienky dohody o dodávaní značkových výrobkov a výrobkov s privátnou značkou

Tieto Všeobecné podmienky sú začlenené do Dohody uzatvorenej medzi Vami (Odberateľom) a spoločnosťou COOPERVISION CZECH S.R.O., IČ: 08846022, so sídlom Na strži 2102/61a, 140 00, Praha 4, Česká republika, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod číslom C 325129 (Dodávateľom), a tvoria jej súčasť. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Detailoch dohody, ktoré Vám boli poskytnuté na podpis.

Odporúčame, aby ste si tieto Všeobecné podmienky uložili alebo vytlačili pre budúcu potrebu.