Zmluvy o dodávkach značkových výrobkov a výrobkov pod vlastnou značkou - všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Vami (Zákazník) a spoločnosťou COOPERVISION CZECH S.R.O., IČO: 08846022, so sídlom Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 325129 (Dodávateľ). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Podrobných zmluvných podmienkach, ktoré ste dostali na podpis.

Odporúčame vám, aby ste si tieto Všeobecné obchodné podmienky uložili alebo vytlačili pre budúce použitie.

cv_slovak_terms_of_business_2022_v2.0_june_2022_slv_17.06.22.pdf 

More Blog Posts