OptiExpert™

Optiexpert Banner

OptiExpert™ je základným nástrojom vašej praxe pre urýchlenie výberu kontaktných šošoviek, ktorého cieľom je ušetriť vám čas a dosiahnuť, aby klientove skúsenosti boli lepšie ako kedykoľvek predtým.


Prehľad

OptiExpert™ je bezplatná multifunkčná aplikácia s množstvom praktických funkcií: digitálna verzia Efronovej klasifikačnej stupnice, ľahko použiteľné multifokálne a torické kalkulačky a kyslíkové mapy zobrazujúce schopnosť prenosu kyslíka, ktorá je dôležitá pre návrh a odporúčanie zvolených kontaktných šošoviek.

Funkcie aplikácie

Efronova klasifikačná stupnica

Efronova klasifikačná stupnica ponúka rýchly a pohodlný prehľad 16 komplikácií predného segmentu oka, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku nosenia kontaktných šošoviek, spolu so sprievodnými textami; umožňuje porovnávať s reálnym stavom klienta a viesť presné a priebežné záznamy.

Torická kalkulačka

Torická kalkulačka umožňuje rýchly výpočet a vyhodnotenie odporúčaných diagnostických torických kontaktných šošoviek pre vášho klienta s astigmatizmom.

Multifokálna kalkulačka

Multifokálna kalkulačka zjednodušuje a zefektívňuje proces dolaďovania pre presbyopických klientov - pomáha rýchlo vybrať šošovky a ušetriť čas strávený vo vyšetrovni.

Kyslíkové mapy

Kyslíkové mapy poskytujú spoľahlivú klinickú podporu porovnaním kontaktných šošoviek spoločnosti CooperVision s relevantnými výrobkami iných výrobcov. Ponúkajú jasnú vizuálnu demonštráciu úrovne prenosu kyslíka, ktorou sa vyznačujú silikón hydrogélové kontaktné šošovky.