extended-wear-contacts

Technológia zdokonaľuje materiály a dizajn kontaktných šošoviek, čím sa neustále prehlbujú prínosy pre nositeľov šošoviek vďaka väčšej flexibilite a novým možnostiam. Môžete si vybrať kontaktné šošovky, ktoré sa stále viac hodia pre váš životný štýl. Patria sem aj kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie, ktoré môžete nechávať v očiach dlhšiu dobu, dokonca aj keď spíte.

Ako viete, či sú pre vás vhodné kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie? Poďme preskúmať kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie a aspekty, ktoré treba posúdiť pri rozhodovaní, či sú pre vás to správne.

Čo sú to kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie?

Kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie sa spravidla môžu nosiť nepretržite až šesť nocí a sedem dní. Po zavedení silikónových hydrogélových šošoviek, ktoré lepšie prepúšťajú kyslík cez šošovku k očiam, sú dnes už k dispozícii aj kontaktné šošovky na nepretržité nosenie, ktoré možno nosiť nepretržite až 30 dní.

Hlavným kritériom u kontaktných šošoviek na dlhodobé nosenie je priepustnosť kyslíka. Kým spíte, jediná cesta, ktorou vaša rohovka dostáva potrebný kyslík, je z krvných ciev v očných viečkach.

Mám nosiť kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie?

Hoci nové materiály šošoviek, najmä silikónové hydrogély, prepúšťajú viac kyslíka, všetky šošovky prestup obmedzujú do určitej miery. Tu je niekoľko úvah o tom, či sú kontaktné šošovky na predĺžené nosenie (max. 6 nocí a 7 dní) celkovo pre vás výhodné.

Výhody kontaktných šošoviek na dlhodobé nosenie

Kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie môžu byť naozaj užitočné pre:

Ľudí s nepredvídateľným alebo vysoko aktívnym životným štýlom.

Vojenský personál alebo nadšencov aktivít v prírode, ktorí nie vždy dokážu šošovky riadne vyčistiť alebo zaobchádzať s nimi, sú kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie výhodné tým, že si ich môžu ponechať po dlhý čas. Platí to aj pre záchranárov a pracovníkov na zmeny.

Ľudí s poruchami binokulárneho videnia.

Niektoré problémy s binokulárnym videním, vrátane amblyopie, je lepšie riešiť trvalou korekciou zraku.

Ľudí s mimoriadne slabým zrakom.

Niektorí používatelia s veľkými refrakčnými chybami (krátko- alebo ďalekozrakosť, astigmatizmus) zistia, že je mimoriadne užitočné dokázať jasne vidieť za všetkých okolností, najmä keď sa nečakane prebudia v noci.

Riziká a iné úvahy

Najväčšie riziko kontaktných šošoviek na dlhodobé nosenie je infekcia, ktorá môže viesť až k oslepnutiu. Medzi ďalšie riziká patrí neovaskularizácia rohovky (keď cievy v oku rastú smerom k dúhovke v snahe riešiť zúfalú potrebu kyslíka), zápal a podráždenie.

Tu sú niektoré spôsoby obmedzenia týchto rizík:

  • Podľa možnosti si pred spaním vyberte z očí aj kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie.
  • Kontaktné šošovky si pred plávaním vyberte alebo si ich vyčistite po plávaní.
  • So šošovkami nemanipulujte, ak nemáte umyté ruky.
  • Vyhýbajte sa dymu a iným nevyhovujúcim podmienkam ovzdušia.
  • Nenoste kontaktné šošovky po dátume exspirácie.
  • Dodržiavajte všetky pokyny lekára a výrobcu kontaktných šošoviek.

Aké kontaktné šošovky na dlhodobé nosenie sú pre mňa najlepšie?

Ako dlho si môžete nechať kontaktné šošovky nasadené závisí od dvoch vecí: typu šošovky a hodnotenia tolerancie očí k noseniu cez noc podľa očného lekára.

Veľmi dôležité je zvážiť výhody a nevýhody dlhšieho nosenia kontaktných šošoviek spolu s očným lekárom, ktorý bude tiež sledovať adaptačné obdobie, aby sa ubezpečil, že šošovky sú pre vás vhodné.

Vždy keď máte oči podráždené, červené alebo ak dobre nevidíte, vyberte si kontaktné šošovky. A nakoniec sa poraďte s očným lekárom o všetkých zmenách alebo problémoch, najmä ak začínate s novými kontaktnými šošovkami.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články