lazy-eye

Tupozrakosť označuje neustále pohyby alebo vychýlenie oka. Ide spravidla o prejav amblyopie, významného zníženia videnia v jednom oku, a niekedy aj strabizmu (alebo „škúlenia“), celkového problému s vychýlením oka.

Pozrime sa, aký vplyv má amblyopia a tupozrakosť na váš zrak, ako sa zvyčajne pristupuje ku korekcii a terapii.

Tupozrakosť/amblyopia: v čom je rozdiel?

Existujú dve hlavné poruchy, ktoré vyústia do stavu považovaného za tupozrakosť:

amblyopia je vývojový problém v prepojení oka a mozgu: v podstate sa mozog naučil ignorovať informácie z jedného oka. Amblyopia nie je problém samotného oka, hoci takýto problém ho môže spôsobiť i byť ním spôsobený.

Strabizmus, alebo „škúliace oči“, je vychýlenie očí, keď je narušená riadna koordinácia šiestich svalov obklopujúcich oči, ktoré pomáhajú zaostriť zrak. Môže byť príčinou aj dôsledkom amblyopie.

Ako tupozrakosť ovplyvňuje môj zrak?

Medzi najčastejšie príznaky tupozrakosti patria neustále pohyby a škúlenie oka. Tupozrakosť však môže spôsobiť vážne zrakové problémy:

  • Rýchlu stratu zrakovej ostrosti v tupozrakom oku, ak oko zostáva nekorigované a stále viac sa nevyužíva
  • Strata binokulárneho videnia vedúca až k neschopnosti vnímať hĺbku.
  • Zvýšené riziko straty zraku silnejšieho oka, pretože zrakové problémy, ktoré sa zvyčajne vyskytnú v oboch očiach, tu najprv postihnú silnejšie oko.

Čo spôsobuje tupozrakosť?

K amblyopii dochádza, pretože prepojenie oko-mozog je slabé alebo nevyvinuté.

Najčastejšou príčinou je strabizmus. Ak očné svaly nedokážu správne vyrovnať oči, najmä pri vývoji, mozog dostáva z každého oka iný obraz. Tento zmätok mozog vyrieši tak, že systematicky ignoruje jeden z obrazov. Takto oko zostáva nepoužívané a príslušná oblasť mozgu sa nedostatočne vyvíja.

Ďalšou častou príčinou je refrakčná chyba (krátko/ďalekozrakosť alebo astigmatizmus), ak je v jednom oku väčšia. Aj toto vedie k nezhode vstupov, následne k uprednostňovaniu jedného oka, čo spôsobuje, že mozog ignoruje vstup z druhého.

Všetko, čo spôsobuje takúto vizuálnu nerovnováhu, môže spôsobiť aj amblyopiu. Radíme sem detské katarakty, zahmlené šošovky, tvarové a veľkostné rozdiely a ďalšie anatomické alebo štrukturálne abnormality.

Terapia amblyopie

Čím skôr začnete kontrolovať a liečiť tupozrakosť, tým väčšia je šanca na úspech. Terapia tupozrakosti u dospelých je však tiež účinná, najmä ak máte silnú motiváciu a odhodlanie. V štúdiách bolo preukázané výrazné zlepšenie zrakovej ostrosti slabšieho oka u starších pacientov, hoci často s klesajúcou rýchlosťou, mierou a rozsahom uzdravenia.

Terapia amblyopie, prvej časti korekcie tupozrakosti, má dva hlavné kroky:

Krok 1: Korekcia problémov so zrakom

Ako prvé musia byť skorigované ochorenia oka, ako sú katarakty a refrakčné chyby. Často stačí jednoducho len predpísať okuliare na krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. V prípadoch mierneho postihnutia je niekedy dostatočná korekcia zraku slabšieho, alebo tupozrakého, oka na obnovenie vyrovnania.

Krok 2: Precvičenie spojenia oko-mozog

Vo väčšine prípadov oční lekári zakryjú silnejšie oko, aby precvičili mozog a ten začne rozpoznávať obraz z amblyopického alebo tupozrakého oka. Dosiahne sa to náplasťou alebo očnými kvapkami, ktoré dočasne rozmažú videnie.

Operácia očného svalu

Občas ani korekcia amblyopie nevyrieši problémy so škúlením, ktoré udržujú oči vzájomne vychýlené. V týchto prípadoch môže pomôcť operácia očného svalu na posilnenie alebo oslabenie určitých svalov. Chirurg pristúpi buď k resekcii (alebo skráteniu) svalu na jeho posilnenie, alebo k jeho premiestneniu na vzdialenejšie miesto, aby ho oslabil.

Očné cvičenia

V malom počte prípadov možno mierne škúlenie spôsobené konvergenčnou nedostatočnosťou (pri ktorej majú oči problémy zaostriť sa na blízke objekty) korigovať cvičeniami očného svalstva. K takýmto očným cvičeniam patrí ceruzková joga a terapia syndrómu počítačového videnia.

Pamätajte, že čím skôr začnete liečiť tupozrakosť, tým je väčšia šanca na úspech. Vždy keď budete mať problémy s očami alebo videním, čo najskôr sa poraďte s očným lekárom.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články