fusarium

Rod Fusarium sa vyskytuje takmer všade - v rastlinách, vzduchu i pôde. Sú to huby, bežne známe ako plesne.

Podľa Národnej knižnice USA Medicínskych národných inštitútov zdravia „rod Fusarium môže... spôsobiť ochorenie, ktoré je lokalizované, fokálne invazívne alebo rozptýlené. Tento patogén spravidla napadá osoby s narušeným imunitným systémom, pričom infekcia imunokompetentných osôb bola hlásená len zriedkavo.“*

Plesňové infekcie Fusarium sú zriedkavé. Ak už k nej dochádza, je to väčšinou u ľudí s oslabeným imunitným systémom.

Podľa správy Americkej mikrobiologickej spoločnosti je prognóza u osoby s veľmi slabým imunitným systémom pri silnom stupni infekcie Fusarium nepriaznivá. *

Obrana proti chorobám súvisiacim s plesňou Fusarium

Ako poukazuje Americká mikrobiologická spoločnosť, „k dispozícii je len málo informácií o obranných mechanizmoch hostiteľa proti rodu Fusarium. Invázna fusarióza má podobné charakteristiky ako invazívna aspergilóza a ďalšie formy invazívnych infekcií.“

V podstate ide o to, že imunitný systém nášho organizmu je hlavnou obranou proti všetkým druhom plesňových infekcií.*

Čo je to keratitída Fusarium?

Ak súvisí s našimi očami, infekcia Fusarium je známa ako keratitída Fusarium. Keratitída, v zmysle definície CDC, je zápal rohovky, priehľadnej kupoly pokrývajúcej vaše oči.

Existuje niekoľko spôsobov infikovania plesňovou keratitídou: Ako vysvetľuje CDC, patria medzi ne:

 • Očná trauma, najmä spôsobená rastlinami, ako sú tŕne alebo konáre
 • Východiskové ochorenie oka
 • Oslabený imunitný systém (ako sme už spomenuli)
 • Nosenie kontaktných šošoviek a nedodržiavanie pravidiel ich správneho používania

Keratitída Fusarium: možné príčiny a príznaky

Hoci zriedkavo, keratitída Fusarium sa môže vyskytnúť pri nevyhovujúcej hygiene používania kontaktných šošoviek. Aby jej predišli, používatelia kontaktných šošoviek musia dodržiavať tieto pravidlá:

 • Postupujte podľa pokynov na starostlivosť o šošovky a plán výmeny, vydaný očným lekárom
 • Predtým, ako sa dotknete svojich kontaktných šošoviek, si dôkladne umyte ruky neparfémovaným mydlom a osušte si ich uterákom, ktorý neuvoľňuje vlákna.
 • Puzdro na kontaktné šošovky vymeňte najmenej raz za tri mesiace
 • Obráťte sa na očného špecialistu ihneď, ak pocítite bolesti očí, začervenenie spojené s nadmerným slzením a zvýšenú citlivosť na svetlo.

Ak sa keratitída Fusarium nelieči, môže spôsobiť katastrofálne poruchy až do straty zraku alebo oslepnutie. Nezahrávajte si ani nezľahčujte starostlivosť a hygienu kontaktných šošoviek.

Keratitída Fusarium sa dá liečiť, ak sa zachytí včas. Môže to byť lokálnou antimykotickou medikáciou alebo, v prípade potreby, operáciou.

Dôkladne si dezinfikujte svoje kontaktné šošovky, aby ste znížili riziko keratitídy Fusarium.

Okrem dodržiavania pokynov očného lekára na starostlivosť o kontaktné šošovky, môžete pravdepodobnosť infekcie keratitídy Fusarium znížiť aj dodržiavaním týchto odporúčaní:

 • Svoje kontaktné šošovky pri čistení vždy pretrite a opláchnite, aj keď používate roztok „bez pretierania“
 • Na čistenie kontaktných šošoviek nikdy nepoužívajte vodu z vodovodu ani na ne nepľujte – používajte len odporúčaný dezinfekčný roztok a postupujte podľa návodu na jeho použitie
 • Kontaktné šošovky si okamžite vyberte, ak pocítite bolesť očí alebo začervenenie, a zavolajte očného lekára

Ako sme už spomenuli, výskyt keratitídy Fusarium je zriedkavý, môže však k nemu dôjsť.

Pri návšteve očného lekára pozorne počúvajte a snažte sa pochopiť všetky jeho rady ohľadom čistenia a starostlivosti o kontaktné šošovky. Pokyny v návode majú svoje odvôvodnenie. Dodržiavajte ich a chráňte tak svoj zrak

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články