informacie
presbyopie

Potrebujete vidieť na blízko, na diaľku aj medzi tým? Uvažovali ste o multifokálnych kontaktných šošovkách? Tieto typy kontaktných šošoviek sú špeciálne navrhnuté na korekciu zrakových problémov spojených s presbiopiou. Presbyopia je zraková chyba súvisiaca s vekom, pri ktorej oko už nedokáže zaostriť na blízke predmety. Bez ohľadu na to, či už kontaktné šošovky nosíte, multifokálne kontaktné šošovky môžu byť pri presbyopii zaujímavou voľbou, ako sa vyhnúť používaniu okuliarov.

 

Čo sú multifokálne kontaktné šošovky?

Multifokálne kontaktné šošovky majú konštrukciu s viacerými dioptrickými zónami v jedinej šošovke. Vďaka tomu ľudia s presbyopiou opäť vidia na všetky vzdialenosti. Multifokálne kontaktné šošovky pre vás existujú, či už trpíte krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou a alebo máte astigmatizmus. Multifokálne kontaktné šošovky vám umožnia vyzerať a cítiť sa sami sebou bez okuliarov.

 

Typy multifokálnych kontaktných šošoviek

Multifokálne kontaktné šošovky sa vyrábajú z mäkkých materiálov (mäkkej šošovky) aj tvrdých plynopriepustných materiálov (RGP alebo tvrdé kontaktné šošovky). Rovnako ako multifokálne okuliare, aj multifokálne kontaktné šošovky sú navrhnuté tak, aby zahŕňali dioptrické hodnoty tak na diaľku, ako aj na blízko, ale na rozdiel od okuliarov sú oblasti na diaľku aj na čítanie navrhnuté tak, aby boli okom cez kontaktnú šošovku viditeľné súčasne. Hneď ako si oči (a mozog) zvyknú na nosenie multifokálnych kontaktných šošoviek, vyberú si potrebnú korekciu na jasné videnie na každú vzdialenosť.

Multifokálne kontaktné šošovky, dostupné ako jednodenné šošovky alebo šošovky na opakované používanie, sú vhodné pre takmer každé hodnoty korekcie1. K dispozícii je mnoho rôznych typov designov multifokálnych šošoviek a každému vyhovujú iné možnosti. Ak chcete vybrať najvhodnejší design šošoviek, porozprávajte sa so svojím očným špecialistom, ktorý preskúma vaše potreby a odporučí najlepšiu možnosť.

Osoby, ktoré v súčasnosti nosia kontaktné šošovky a uvažujú o prechode na multifokálne kontaktné šošovky, môžu zažívať rovnaké pohodlie, aké majú so svojimi súčasnými jednoohniskovými šošovkami.

 

Multifokálne kontaktné šošovky majú pre používateľa určité výhody

Na rozdiel od multifokálnych okuliarov, u ktorých sa používateľ musí pozerať dolu, aby mohol čítať, používatelia multifokálnych kontaktných šošoviek vidia rovnako bez ohľadu na smer pohľadu. Vďaka tomu majú používatelia použiteľné videnie v celom zornom poli, ktoré by v okuliaroch nezískali.

90 % osôb s presbyopiou hovorí, že „si želajú, aby sa ich videnie nezmenilo“2. Multifokálne kontaktné šošovky sú navrhnuté tak, aby používateľom poskytovali prirodzenejšie videnie, podobné ich videniu pred presbyopiou, aby si mohli aj naďalej užívať životný štýl, ktorý mali predtým.

Multifokálne kontaktné šošovky dodávajú tým, ktorí ich používajú namiesto multifokálnych okuliarov, pocity slobody, sebavedomia a mladistvosti.3

 

Alternatívy multifokálnych kontaktných šošoviek

Ak uvažujete o zaobstaraní si kontaktných šošoviek, je pri ďalších rozhodnutiach v starostlivosti o zrak váš očný špecialista najlepším spojencom. Pomôže vám nájsť tie správne možnosti korekcie, ktoré by vyhovovali vášmu životnému štýlu, a v prvých mesiacoch vás bude sledovať, aby sa uistil, že voľba bola správna.

 

  1. Dáta zo súboru, CooperVision 2020. Databáza pokrytia korekcií (Rx), n = 101 973 vo veku 14 až 70 rokov

  2. Dáta zo súboru, CooperVision 2021. Výskum MF.

Dáta zo súboru, CooperVision 2021. Prieskum presbyopie u 1182 spotrebiteľov vo veku 40 – 65 rokov, Verve, december 2020.  Všetci súčasní nositelia multifokálnych kontaktných šošoviek (484); Francúzsko (122); Nemecko (91); Taliansko (149); Spojené kráľovstvo (122).  Všetci súčasní nositelia multifokálnych okuliarov, ale ktorí nenosia multifokálne kontaktné šošovky (698); Francúzsko (235); Nemecko (171); Taliansko (131); Spojené kráľovstvo (161).  Štatisticky významné

More Blog Posts