Naše webové stránky používajú iba nevyhnutne potrebné súbory cookie, ktoré sú potrebné na prevádzku webovej stránky a na povolenie určitých funkcií webovej stránky, ako sú bezpečnostné aspekty, vyrovnávanie zaťaženia, navigácia na webovej stránke, správne zobrazenie webovej stránky v prehliadači, funkcia nákupných košíkov, prihlasovacie sekcia a kontaktné formuláre ( "nevyhnutné cookies"). Cookie je malý súbor písmen a číslic, ktorý je uložený vo vašom koncovom zariadení.

Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov a zákony vychádzajúce zo smerníc EÚ o ochrane osobných údajov vyžadujú právne súhlas pre umiestňovanie súborov cookie na koncové zariadenia užívateľov a akékoľvek súvisiace spracovanie osobných údajov. K ochrane našich oprávnených záujmov používame nevyhnutne nutné cookies. Najmä máme oprávnený záujem zaistiť bezpečnosť našich systémov a poskytnúť vám technicky fungujúci web, ktorý je užívateľsky prívetivý.

Upozorňujeme, že obsah týchto webových stránok môže odkazovať na zdroje tretích strán, ktoré môžu používať obsah, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Tieto zásady sa teda nevzťahujú na weby tretích strán.

Cookies môžete blokovať aktiváciou nastavenia vo vašom prehliadači, ktoré vám umožnia odmietnuť umiestnenie všetkých alebo niektorých cookies. Ak však použijete nastavenie svojho prehliadača k zablokovaniu všetkých súborov cookie, určité časti našich webových stránok nemusia fungovať správne.

Ďalšie informácie o tom, ako zhromažďujeme a ďalej spracovávame informácie o našich zákazníkoch (vrátane optikov), potenciálnych zákazníkoch, spotrebiteľoch a užívateľoch webových stránok, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.