Pretože je správne robiť to...

V spoločnosti CooperVision nielen diskutujeme o význame zdravia očí. Aktívne sa zapájame do pomoci organizáciám celého sveta a poskytujeme iným pomoc sprístupnením očných lekárov a okuliarov.

S týmto zámerom oslovujeme rôzne organizácie, vrátane charitatívnych, globálne a lokálne, a poskytujeme im finančnú pomoc, ktorú potrebujú.

Zapájanie sa na tejto úrovni na pomoc iným pri zlepšovaní zraku považujeme za náš dôležitý cieľ. Sme hrdí na doteraz dosiahnutý pokrok, ale v budúcnosti budeme robiť ešte viac.

Náš globálny záväzok

Prečítajte si, ako pomáhame organizácii Optometry Giving Sight (Optometria dáva zrak) pomáhať iným.