Spoločnosť CooperVision prosperuje vďaka inováciám

Deň čo deň stojíme na čele najnovších vedeckých a technologických prelomov v odbore očných pomôcok. Aj to je pre nás stimul pracovať v takomto vzrušujúcom prostredí.

Spoločnosť CooperVision má dobré meno v odbore vďaka našej tradícii prekonávať aj náročné problémy prispôsobovania šošoviek a prinášať korekciu zraku, akú svet potrebuje. Obhajujeme hrdé dedičstvo a vysoké ciele vďaka našej ponuke najlepších možných kontaktných šošoviek svetovej úrovne. Držíme sa nášho zámeru uvedomovať si, že žiadne dve oči nie sú rovnaké.

Vidieť veci v inom svetle, to je pre spoločnosť CooperVision len začiatok. Uvádzame myšlienky do praxe, zvyšujeme latku vynikajúcej úrovne výrobkov a pripravujeme ďalšiu generáciu kontaktných šošoviek. Aby sme tento cieľ dosiahli, trvalo a silne sa angažujeme v najnovšom výskume a vývoji.

A ak narazíme na problém, vyriešime ho. Je to naozaj jednoduché.

Ak sa chcete dozvedieť viac o technikách, ktoré používame, kliknite úplne dolu a uvidíte, ako naša aplikovaná veda, technické znalosti a skúsenosti menia optický priemysel a svet kontaktných šošoviek k lepšiemu.

Naša aplikovaná veda

Presvedčte sa, aká prospešná je naša technológia pre používateľov šošoviek na celom svete.

Naše technické poznatky a skúsenosti

Prečítajte si, akým pevným základom našich informácií je náš silný výskumný a vývojový tím.