removing-contacts

Pre nových používateľov môže byť vyhliadka vyberania kontaktných šošoviek zastrašujúca.

Dokonca aj pre dlhoročných používateľov je trocha otravné prispôsobovať sa novinkám. Čo môžete urobiť?

Len pokoj! Po určitom zácviku pôjde všetko ľahšie – vrátane vyberania kontaktných šošoviek. Nerobte si starosti, ak máte na začiatku drobné problémy. Je to úplne normálne.

Ako pomôcku sme pripravili niekoľko tipov na vyberanie šošoviek. Celý postup (i vaše zaužívané zvyklosti pred spaním) tak prebehnú hladko.

Pred výberom kontaktných šošoviek

Medzi najdôležitejšie pravidlá platí to, že predtým, ako sa dotknete svojich kontaktných šošoviek, si vždy najprv umyte ruky mydlom a vodou. Utrite si ruky dosucha, aby ste minimalizovali množstvo vody, ktorá sa dostane na šošovky.

Ďalší dôležitý tip je, že pri vyberaní (a nasadzovaní) kontaktných šošoviek treba začínať vždy tým istým okom. Znižuje sa tak riziko náhodných zámien. (Nezabudnite, že kontaktné šošovky, aj tie vaše, majú pravú a ľavú stranu.)

Ako sa vyberajú kontaktné šošovky

Ste pripravení na vybratie kontaktných šošoviek? Poďme!

 1. Postavte sa pred dobre osvetlené zrkadlo, najmä keď začínate.
 2. Pozerajte nahor.
 3. Ukazovákom nedominantnej ruky nadvihnite horné viečko nad oko.
 4. Prostredníkom dominantnej ruky si potiahnite nadol spodné viečko.
 5. Vankúšikmi ukazováka a palca jemne stlačte šošovku, potiahnite ju nadol a von z oka. Neprehýbajte ani neštípte ju silou väčšou ako nevyhnutnou.
 6. Položte šošovku na dlaň druhej ruky.

Hotovo! Robí sa to naozaj jednoducho.

Čistenie kontaktných šošoviek

Nesprávna manipulácia a čistenie kontaktných šošoviek je hlavnou príčinou očných infekcií a ďalších problémov. Ak nenosíte jednodenné jednorazové kontaktné šošovky, jednou z najlepších vecí, ktoré môžete urobiť na ochranu očí a zraku je urobiť z čistenia súčasť vašej každodennej rutiny pri vyberaní.

Rýchle a jednoduché čistenie kontaktných šošoviek. Stačí, aby ste urobili toto:

 • Keď máte šošovku v dlani, vytlačte na jej povrch čistiaci prípravok.
 • 30 sekúnd potierajte šošovku vankúšikmi prstov.
 • Zopakujte to na druhej strane šošovky.
 • Vložte šošovku do vášho puzdra a zalejte ju čerstvým roztokom a viečkom.

Máte ťažkosti pri vyberaní kontaktných šošoviek?

 Niektoré veci, ktoré je potrebné zvažovať:

 • Zvlhčovacie kvapky alebo lubrikanty môžu uľahčiť vyberanie šošovky z oka. Pri suchých očiach šošovka priľne trocha tesnejšie.
 • Môže byť potrebné určité obdobie návyku, ak s kontaktnými šošovkami začínate alebo ich meníte. Vyhraďte si dosť času na pokojné vybratie kontaktných šošoviek pokojne bez ponáhľania.
 • Šošovku potiahnite k bielku oka, najmä ak sa bojíte alebo pociťujete nepohodlie. Pri nadvihnutí od povrchu oka vám môže pomôcť aj potiahnutie šošovky k spodnému viečku.
 • Ak sa okraje šošovky zlepia dokopy, pridajte kvapku čerstvého čistiaceho roztoku a jemne ju potierajte, kým sa neoddelia.

Ak aj naďalej máte problémy s vyberaním kontaktných šošoviek, poraďte sa s očným lekárom. Môže vám odporučiť pomôcky na vyberanie kontaktných šošoviek, ktoré vám postup uľahčia. Obyčajne sú to malé prísavky alebo pinzety s mäkkými hrotmi, ktoré pomáhajú pri nadvihnutí šošovky.

Pamätajte, že všetky kontaktné šošovky sú koniec koncov chúlostivé a že sú to aj zdravotnícke pomôcky. Dodržiavanie pokynov na starostlivosť od očného lekára a od výrobcov vašich kontaktných šošoviek a čistiaceho roztoku má zásadný význam pre ochranu zdravia vašich očí a zraku. Kontaktné šošovky nikdy nezačínajte nosiť ani nemeňte bez konzultácie s očným lekárom.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články