bifocal-contacts

Bifokálne kontaktné šošovky sú určené na riešenie problémov so zaostrovaním spojeným s presbyopiou použitím rôznych predpísaných dioptrických síl.

„Presbyopia“ je zrakový problém, ktorý postihne každého vo veku 40 a 45 rokov. V tomto čase vaše oči strácajú schopnosť jasne sa zaostriť na drobný text, ktorý je blízko k vám, ako sú noviny, jedálny lístok , alebo kniha.

Bifokálky vám môžu pomôcť pri čítaní. Ako sa však dozvieme, nemusia to byť bifokálne okuliare. Ak sa chcete dozvedieť viac, predstavíme vám bifokálky a prejdeme k tomu, aby sme sa zamysleli o kúpe bifokálnych kontaktných šošoviek.

Čo sú to bifokálne kontaktné šošovky?

Bifokálne kontaktné šošovky sú šošovky s dvoma rôznymi predpísanými dioptrickými silami. Jedna dioptrická sila je určená na čítanie zblízka, druhá zasa na normálne videnie na diaľku. Duálne dioptrické sily pomáhajú ľuďom trpiacim presbyopiou, keď zmeny oka podmienené vekom spôsobujú ťažkosti pri zaostrovaní na blízke objekty.

V čom je rozdiel medzi bifokálkami a multifokálkami?

Bifokálne kontaktné šošovky sa navrhujú s vyznačenou líniou medzi dioptrickou silou na čítanie zblízka a dioptrickou silou do diaľky. Medzi týmito zónami prechádzate tak, ako by ste to robili s bifokálnymi okuliarmi. Multifokálky majú postupný prechod medzi zónou zblízka a na diaľku.

Typy bifokálnych kontaktných šošoviek

Existujú dva typy dizajnu bifokálnych kontaktných šošoviek. Prvý z nich presne napodobňuje bifokálne okuliare, pričom má pre každú dioptrickú silu osobitnú časť. Nazývajú sa segmentované bifokálky a niekedy sú označované ako striedavé alebo prekladané bifokálky. Dioptrická sila na pozeranie zblízka je spravidla v spodnej časti šošovky a normála dioptrická sila je vo zvyšnej časti šošovky.

Druhý typ bifokálnych kontaktných šošoviek má koncentrický dizajn. Stred šošovky má dioptrickú silu na normálnu vzdialenosť v strede a okolitý kruh má dioptrickú silu na pozeranie zblízka. Nazývajú sa koncentrické alebo simultánne bifokálky.

Bifokálne šošovky sa vyrábajú z mäkkých a pevných materiálov priepustných pre plynu (RGP) alebo z tvrdých materiálov.

Výber bifokálnych kontaktných šošoviek

Tu je niekoľko pádnych dôvodov na rozhodovanie, či sú bifokálne kontaktné šošovky vhodné pre vás.

Výhody bifokálok

  • Výhodou bifokálok je, že:
  • Nepotrebujete viac okuliare na čítanie.
  • Majú vysokú zrakovú ostrosť pri pohľade zblízka i na diaľku.
  • Podobajú sa na bifokálne okuliare, niekedy si vyžadujú menšie nastavenie.

Nevýhody bifokálok

  • Bifokálne kontaktné šošovky môžu niekedy prinášať komplikácie:
  • Musíte sa naučiť prechádzať medzi dioptrickými silami.
  • Niekedy môžu ovplyvňovať vnímanie hĺbky.
  • Môžu spôsobiť únavu očí, najmä pri kombinácii segmentových bifokálok (s dioptrickou silou na čítanie v spodnej časti šošovky) s náročnou prácou s počítačom.

Alternatívy bifokálnych kontaktných šošoviek

Existuje rad výborných alternatív, ak vám bifokálky neznejú príťažlivo alebo ak si ich vyskúšate a ak sa vy a váš očný lekár rozhodnete, že to nie je tá najvhodnejšia voľba.

Nechirurgické alternatívy:

Normálne kontaktné šošovky na diaľku s okuliarmi na čítanie

Kontaktné šošovky Monovision

Multifokálne kontaktné šošovky

Znova pripomíname, že pri kúpe alebo zmene kontaktných šošoviek sa rozhodujte spolu s očným lekárom. Kľúčovým predpokladom zdravia, komfortu a charakteristík vašich očí je správny recept.

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články