cleaning-contact-lenses

Hygiena je jedným z najdôležitejších faktorov prevencie infekcií a ďalších problémov, ktoré môžu ovplyvniť nielen zdravie vašich očí, ale dlhodobo aj vaše videnie.

Tu sú niektoré zásady, čo robiť a čo nie pri čistení kontaktných šošoviek – spolu s odôvodnením.

Ako čistiť kontaktné šošovky

 • Umyte siruky mydlom a vodou predtým, ako sa dotknete svojich kontaktných šošoviek.
 • Podľa možnosti použite antibakteriálne mydlo a osušte si ruky uterákom, ktorý neuvoľňuje vlákna. Nepoužívajte mydlá na báze oleja ani krému, pretože môžu zahmliť alebo znečistiť kontaktné šošovky.
 • Zakaždým použite čerstvý čistiaci roztok na kontaktné šošovky
 • Nepoužívajte vodu z vodovodu ani sterilnú vodu, sliny, fyziologický roztok ani zvlhčovacie kvapky. Žiadne z nich neslúžia na dezinfekciu ani na riadne vyčistenie kontaktných šošoviek.
 • Kontaktné šošovky potrite prstami a potom ich opláchnite čerstvým čistiacim roztokom.

Štúdie preukázali, „pretrieť a opláchnuť“ je najlepší spôsob čistenia kontaktných šošoviek, a to aj s roztokmi na čistenie kontaktných šošoviek „bez pretierania“. Nedotýkajte sa šošoviek nechtami. Nechty sú nielen ostré, sú aj skvelým útočiskom pre baktérie a špinu.

Puzdro na kontaktné šošovky opláchnite čerstvým roztokom a nechajte otvorené vyschnúť po prevrátení.

Puzdro nečistite vodou. Môže obsahovať nečistoty a mikroorganizmy. Puzdro nenechávajte v blízkosti toalety ani na vlhkých miestach. Umožní to hromadenie plesní a baktérií.

Iné spôsoby udržiavania čistoty kontaktných šošoviek

 • Neprelievajte roztoky na čistenie kontaktných šošoviek do menších nádob pred cestou ani na skladovanie. Môže to ohroziť sterilitu roztoku.
 • Fľaštičku s roztokom udržujte pevne uzavretú a pri používaní sa vyhýbajte kontaktu s rôznymi povrchmi alebo predmetmi.
 • Puzdro na kontaktné šošovky vymeňte najmenej vždy po troch mesiacoch.
 • Nikdy nenoste kontaktné šošovky dlhšie ako 30 dní po prvom otvorení.
 • Vyhýbajte sa zadymenému vzduchu a ďalším znečisťujúcim látkam. Môžu preniknúť do očí a spôsobiť podráždenie a infekcie.
 • Vždy dodržujte návod

Návod dodávaný s kontaktnými šošovkami, puzdro na kontaktné šošovky a čistiaci roztok na kontaktné šošovky sú, spolu s pokynmi vášho očného lekára, určené na zabezpečenie najlepšej starostlivosti a charakteristík pre konkrétny kontext nosenia a čistenia.

A nakoniec, váš lekár je vaším spojencom pri udržiavaní vašich očí a zraku v perfektnom stave. Každý rok sa s lekárom porozprávajte, aby ste mali istotu, že kontaktné šošovky a systém starostlivosti sú stále vhodné pre vaše oči a životný štýl.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články