monovision-contacts

Monovízne kontaktné šošovky sú jedným zo spôsobov korekcie problémov so zaostrovaním, spojených s presbyopiou. Čo je ich podstatou a ako fungujú? Predstavíme vám monovízne kontaktné šošovky a preberieme si, ako zmierňujú niektoré problémy so zrakom.

Čo je to presbyopia?

Význam gréckeho slova presbyopia je staršie oko“ a je to príznak starnutia očí. Pri starnutí sa šošovka vášho oka stáva stále tuhšia a nepružná: už nedokáže prispôsobovať svoj tvar tak ľahko, aby vám umožnila zaostriť sa na blízke i vzdialené objekty.

Mnoho ľudí si všimnú účinky presbyopie v prvej polovici svojich 40. rokov, keď materiály na čítanie zrazu držia vo vystretých rukách, aby ich vedeli jasne prečítať.

Čo sú to kontaktné šošovky Monovision?

Monovízne kontaktné šošovky sú jedným z viacerých bežných spôsobov korekcie presbyopie pri starnutí. Aby sa vyriešili problémy so zmenou ohniska z blízkych na vzdialené objekty a naopak, jedna kontaktná šošovka sa predpisuje na videnie zblízka a druhá do diaľky.

Ďalšie alternatívy pre presbyopiu

Okrem monovíznych kontaktných šošoviek oční lekári presbyopiu riešia pomocou

Bifokálnych okuliarov alebo bifokáliek: toto je najčastejšie riešenie, pri ktorom sa do primárneho segmentu skla okuliarov začlení čítací segment.

Progresívnymi okuliarmi: niektoré okuliare používajú korekčné šošovky (tzv. prídavné progresívne šošovky, progresívne dioptrické šošovky alebo multifokálne šošovky) s dioptrickou silou rastúcou po gradiente.

Multifokálnych kontaktných šošoviek: ide o kontaktné šošovky, ktoré majú, podobne ako bifokálne alebo progresívne okuliare, viaceré ohniskové body. Niektoré sú riešené ako bifokálne kontaktné šošovky, kde sa oko presúva pri pohľade cez dioptrickú silu na čítanie, iné umožňujú, aby oko pozeralo stále cez stred šošovky.

Dioptrických šošoviek na čítanie, ktoré sa nosia na kontaktných šošovkách so štandardnou dioptrickou silou na bežné pozeranie (do diaľky).

Výber kontaktných šošoviek Monovision

Monovízne kontaktné šošovky vyžadujú určité obdobie návyku. Je to dôležitý aspekt na úvahu, ak začínate s kontaktnými šošovkami alebo ak meníte kontaktné šošovky. Váš mozog sa prirodzene naučí prispôsobovať sa tejto konfigurácii, v ktorej je každému oku vyhradená určitá úloha. (Vaše dominantné oko sa spravidla vyhradí na bežné videnie alebo na diaľku).

Ďalším aspektom je to, ako systém monovíznych šošoviek ovplyvňuje vaše prirodzené binokulárne videnie (pri riešení rôznych zrakových úloh vaše oči pracujú v tandeme). Štúdie preukázali, že mnohí pacienti používajúci monovízne kontaktné šošovky si stále zachovávajú vlastnosti binokulárne videnie a majú porovnateľné zrakové charakteristiky.

Podobne ako u všetkých kontaktných šošoviek, poraďte sa s očným lekárom o najlepšom spôsobe, ako riešiť vaše konkrétne zrakové problémy. Ak sa s očným lekárom rozhodnete pre monovízne kontaktné šošovky, lekár vám môže pomôcť zaistiť, aby boli kontaktné šošovky vhodné pre vaše oči, videnie a kontext.

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články