multifocal-contact-lenses

Multifokálne kontaktné šošovky sú riešené tak, že umožňujú rôzne dioptrické sily sprostredkujúce videnie z rôznych vzdialeností od používateľa. Ako to však funguje a má to zmysel pre váš zrak? Pomôžeme vám pri spoznávaní multifokálnych kontaktných šošoviek a pri uvažovaní, či sú pre vás vhodné.

Čo sú to multifokálne kontaktné šošovky?

Multifokálne kontaktné šošovky sú kontaktné šošovky s viacerými dioptrickými silami v jedinej šošovke. Spravidla majú jednu dioptrickú silu pre veľmi blízke objekty, jednu normálnu na pozeranie na diaľku, a jednu na stredné vzdialenosti. Takáto konštrukcia pomáha ľuďom s presbyopiou pri korekcii zrakových problémov podmienených vekom, keď oko už nedokáže zaostriť na blízke objekty.

V čom je rozdiel medzi multifokálkami a bifokálkami?

Multifokálne kontaktné šošovky sú riešené s postupným prechodom medzi dioptrickou silou na čítanie zblízka na jednom konci a dioptrickou silou na pozeranie na normálnu vzdialenosť na druhom konci. Sú veľmi podobné progresívnym okuliarom. Bifokálky majú naopak ostrú hranu medzi zónami šošovky s dioptrickou silou na pozeranie zblízka a do diaľky.

Druhy multifokálnych kontaktných šošoviek.

Multifokálne kontaktné šošovky sa vyrábajú z mäkkých a pevných materiálov šošoviek prepúšťajúcich plyn (RGP) alebo z tvrdých materiálov.

Existujú dva hlavné typy dizajnu multifokálnych kontaktných šošoviek. Najčastejšie sa používa sústava sústredných kružníc konštantnej dioptrickej sily určených na pozeranie z rôznych vzdialeností. Existujú aj kombinované dizajny zachovávajúce v blízkosti stredu oka dioptrické sily na pozeranie zblízka a do diaľky a napodobňujú prirodzené vnímanie korekciou špecifických bodov aberácie vo vašich očiach.

Výber multifokálnych kontaktných šošoviek

Ako viete, či pre vás majú zmysel multifokálky? Uvádzame tu niektoré výhody a nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť pred a po návšteve očného lekára.

Výhody multifokálok

  • Multifokálky ponúkajú rad výhod, medzi nimi:
  • Lepšie zraková ostrosť vo veľkom rozsahu vzdialeností od najbližších po najvzdialenejšie
  • Menej náhly prechod medzi predpismi
  • Schopnosť vidieť pri väčšine podmienok bez prídavnej očnej optiky

Nevýhody multifokálok

  • Multifokálne kontaktné šošovky ponúkajú veľa alternatívnych charakteristík, ale súčasne:
  • Ťažšie sa k nim prispôsobuje kvôli rozdielnym zrakovým pocitom
  • Prinášajú nočné oslnenie a hmlisté alebo tienisté videnie počas obdobia prispôsobenia
  • Sú drahšie, vzhľadom na zvýšenú náročnosť dizajnu

Alternatívy multifokálnych kontaktných šošoviek

Ak multifokálky nevyzerajú ako dobrá voľba, existuje rad ďalších možností:

Spárovanie okuliarov na čítanie s bežnými kontaktnými šošovkami

  • Kontaktné šošovky Monovision
  • Bifokálne kontaktné šošovky

Operačná korekcia alebo implantácia šošovky odporúčaná vašim lekárom

Váš očný lekár je váš najlepší spojenec, ak uvažujete o prechode na kontaktné šošovky i pri ďalších rozhodnutiach o starostlivosti o oči. Pomôže vám pri hľadaní správnych možností korekcie vyhovujúcich vášmu životnému štýlu a vyhodnotí prvé mesiace nosenia, aby ste mali istotu, že vaša voľba bola správna.

 

Nič z toho, čo sa uvádza v tomto článku, sa nemôže vykladať ako lekárske odporúčanie ani nie je zamýšľané ako náhrada odporúčaní zdravotníckeho pracovníka. S konkrétnymi otázkami sa obráťte na špecialistu na starostlivosť o oči.

ďaľšie články